Kuusalu hooldekodu planeeringu arutelu

2113
Laululava kinnistu eskiis, külastajate parkla on kavandatud lasteaiale ja hooldekodule ühine.

Neljapäeva õhtul tutvustatakse Kuusalu lasteaias Laululava kinnistule kavandatava hoolekandeasutuse eskiisi.

Kuusalu lasteaia Jussike kõrval Kordejaani platsil on varasematel aegadel peetud laulupidusid ja tehtud kontserte, ent rohkem kui kümme aastat on see olnud kasutuseta. Kuusalu remonditehase ehitatud laululava lagunes, seda lõhkusid noored, kelle jaoks kujunes platsist kokkusaamiste koht.
Vastavalt koalitsioonilepingule kavandab Kuusalu vallavalitsus nüüd Kordejaanile ehk Laululava kinnistule hooldekodu, mis on mõeldud eelkõige kohalikele eakatele: osutatakse ööpäevaringset hoiuteenust, oleks päevakeskus ja vanurite päevahoid.
Arhitektuuribüroo DAGOpen OÜ on Kuusalu vallavalitsuse tellimusel koostanud 3 hektari suuruse Laululava kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse, kus on peale kantud hoolekandeasutuse ehitusmahud, juurdepääsuteed, tehnovarustus, heakorrastus ja haljastus. Neljapäeva, 29. oktoobri õhtul toimub Kuusalu lasteaias Jussike detail­planeeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu.
Kuusalu vallaarhitekt Kadi Raudla selgitab, koosolekukohaks valiti lasteaed selleks, et tulijatel oleks Kordejaanist mööda minnes lihtsam ette kujutada, mida kavandatakse.
„Külastajate autode parkla on mõeldud lasteaiale ja hooldekodule ühine, see on juba olemas. Personali autodele ja teenindavatele masinatele tuleb teine parkla ning sissepääs. Laululava kinnistut läbiv jalgtee jääb alles ja ka enamik puid selle ääres. On tehtud haljastuse hinnang, väärtuslikumad puud jäävad kasvama, hoonestus­alalt võetakse maha võsa ja puid. Endiste metskonnamajade ja laululava vahele jäävast võpsikust on plaanis kujundada avatud pargiala, kus saavad aega veeta kõik, kes soovivad, mitte ainult hooldekodu elanikud,“ tutvustab vallaarhitekt eskiisi.

Kordejaani laululava Kuusalu aleviku külje all on lagunenud ja ohtlik.
Kordejaani laululava Kuusalu aleviku külje all on lagunenud ja ohtlik.

Planeerija on eskiisile kandnud praegu kahe hoone ehitusmahud. Kadi Raudla sõnul on joonistele kantud maksimaalsed lubatavad mahud, esialgu on plaanitud ehitada umbes samas mahus, kui on lasteaiahoone. See, millise kujuga maja või majad tegelikult tulevad, selgub siis, kui arhitekt kavandab ehitusprojekti. Eskiisi arutelul on võimalik ehitusmahtude, hoonete paiknemise, haljastuse ning ka teede ja trasside osas kaasa rääkida.
Kadi Raudla: „Siit-sealt on küsitud, miks vanadekodu tahetakse ehitada lasteaia kõrvale. Leian, et vananemine on elu loomulik osa, mida pole vaja häbeneda ega peita.“
Millal võidakse hooldekodu ehitama hakata? Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Käesoleva aasta vallaeelarves oli summa hooldekodu projekteerimiseks, selle paigutasime ümber. Järgmise aastaga peab meil olema olemas finantseerimisplaan ja selgus, kustkohast hakata otsima rahastust. Orienteeruvalt võiks ööpäevaringse hoiuteenuse ehk pansionaadi jaoks olla 100 kohta, aga kui suures mahus tegelikult tuleb ja mis sinna veel tehakse, selgub siis, kui oleme leidnud rahastaja. Kui saame kaasata erakapitali, peab rahastajal olema õigus kaasa rääkida, mida ja kuidas tahab. Soovime selles majas näha nii ööpäevaringset hoiuteenust, lühiajalist hoiuteenust kui ka päevakeskust.“

Eelmine artikkelRaasiku FC Joker võitis, Kuusalu JK Rada kaotas
Järgmine artikkelValgejõkke ja Loobu jõkke lasti tuhandeid noori lõhesid