Kuu­sa­lu aren­dus­juht ja ju­rist lah­ku­vad ame­tist

62
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­kub tööd aren­dus­ju­hi­le ja ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja­le, sest se­ni aren­dus­ju­hi ame­tit pi­da­nud Mee­li Kuul ning ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja Kül­li Kald­vee on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se. Aren­dus­juht Mee­li Kuul üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on saa­nud tei­se pak­ku­mi­se, ent uuest töö­ko­hast ei ta­ha veel rää­ki­da, sest töö­le­ping on lõ­pe­ta­ma­ta ja uus sõl­mi­ma­ta. Aval­du­ses on ta mär­ki­nud vii­ma­seks töö­päe­vaks aren­dus­ju­hi­na 2. juu­ni. Ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja Kül­li Kald­vee tea­tas, et te­ma töö­su­he Kuu­sa­lu val­la­ga lõ­peb 19. juu­nist. Ta li­sas, et on ka­hel vii­ma­sel su­vel töö­ta­nud, pu­ha­ta po­le saa­nud, tänavu su­vel ta­hab pi­ke­malt pu­ha­ta ja uus väl­ja­kut­se oo­tab ala­tes sep­temb­rist.

Eelmine artikkelTulu­de üm­ber­jao­ta­mi­se­ga saa­vad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vald ra­ha juur­de
Järgmine artikkelAni­ja val­la ko­gu­kon­da­de ümar­lauas tut­vus­ta­ti loo­me­tal­gu­te ideed