Kuusallu on jäänud üks perearst

3124

Seoses dr OLGA KALDA pensionilejäämisega teenindab tema patsientide nimistut ajutiselt kuni suveni dr SUSANNA KARI.

Kuusalu perearst doktor Olga Kalda on alates jaanuarist 2015 pensionil. Terviseamet korraldas sügisel konkursi, et leida tema asemele uus perearst, kuid huvilisi ei olnud. Seetõttu on terviseamet määranud ajutiseks asendajaks Kuusalu perearsti doktor Susanna Kari ajavahemikul 1. jaanuar-30. juuni 2015. Osakoormusega aitab teda Malle-Rutt Hõimoja.
Terviseamet korraldas sügisel Kuusalu uue perearsti leidmiseks konkursi, infot levitati ka Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengitele, kuid kandideerijaid ei olnud. Terviseamet on lubanud aasta esimeses pooles korraldada uue konkursi.
Terviseameti andmetel on dr Susanna Kari nimistus 8. jaanuari seisuga 1920 inimest. Dr Olga Kalda nimistus on praegu 1650 inimest. Perearsti nimistu piirsuurus on kuni 2000 inimest. Terviseameti peremeditsiini osakonna peaspetsialist Mariliin Sternhof vastas Sõnumitooja küsimusele, et terviseametil puudub info, kui palju patsiente on juba dr Susanna Kari nimistusse enne 8. jaanuari üle läinud.
Perearst Olga Kalda endine pereõde Kristel Koivistoinen, kes töötab Kuusalu tervisekeskuses endiselt edasi, kommenteeris, et praegu on tunda segadust, kuna osad patsiendid ei olnud muudatusest kuulnud. Endiselt helistatakse dr Olga Kalda telefoninumbril, kuid see ei tööta enam, kõnesid võetakse vastu dr Susanna Kari telefoninumbril 607 2100.
„Loodame patsientide mõistvat suhtumist. Niisama ei maksa tervisekeskusesse ootama tulla, kindlasti peab eelnevalt helistama ja vastuvõtuaja kokku leppima. Teenindamata keegi ei jää, kuid senise kolme päeva asemel võib juhtuda, et vastuvõtule saab viie päeva pärast. Kui on tegu ägeda haigestumisega, saab arsti jutule esimesel võimalusel,“ rääkis Kristel Koivistoinen.
Kojukutsete kohta sõnas ta, et tänapäeval on neist vähe kasu, kuna vereproovi kodus teha ei saa ega ka retsepte välja kirjutada. Koju  minnakse  haige  juurde  erand­olukorras.
Tema sõnul hakkas Olga Kalda patsiente oma äraminekust teavitama alates septembrist, aasta lõpuks valisid umbes 150 inimest tema nimistust endale perearsti mujalt.
Olga Kalda võttis kaasa oma perearstikabineti sisustuse, selle ruumi on nüüd sisustanud ajutiselt Susanna Kari. Kui uus perearst ametisse tuleb, peab ta kogu sisustuse ja töövahendid ise soetama.
Kuusalu abivallavanem Aare Ets ütles, et sügisel toimus vallavanem Urmas Kirtsi algatusel vallamajas kohtumine doktor Susanna Kariga, siis tuli jutuks ka vallapoolne võimalik abi uuele perearstile.
„Kõlama jäi mõte, et kui oleks teada konkreetne kandidaat, kes soovib perearstina Kuusallu tööle tulla, siis võiks kaaluda, kas vallal oleks võimalik rentida talle korterit või aidata veel mingil muul moel. Kuid seni ei ole ühtegi kandidaati olnud,“ kõneles Aare Ets.
Doktor Susanna Kari on Kuusalu vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige ning käesoleval nädalal toimuval koosolekul on komisjonil plaanis infopunktina võtta kõne alla ka perearstiabi olukord Kuusalu vallas.
Usaldage pereõde
Susanna Kari rääkis Sõnumitoojale, et perearstide puudusel on oluliselt suurenenud pereõdede roll, Kuusalu tervisekeskuses on kolm kõrgharidusega pereõde: „Minu patsiendid on harjunud, et ka pereõde võtab haigeid iseseisvalt vastu, kahtluse korral või kui on tõsisem tervisehäire, suunab haige minu juurde või kutsub mind appi. Olga Kalda patsiendid ei ole seda seni kogenud. Kõigil pereõdedel on praegu tervisekeskuses omaette kabinetid. Usaldage pereõdesid, nende abil saame arstiabi kättesaadavust oluliselt parandada.“
Ta tõdes, et perearsti amet ei ole maapiirkondades populaarne, Kuusalut loetakse kindlasti maapiirkonnaks. Isegi Tallinna kõrvale Harkujärvele otsiti aasta aega perearsti. Kaugemal kohtades on koos perearstiga kadunud ka kogu nimistu.
„Loksal on perearstide Mall Idavainu, Tatjana Proskurina ja Tatjana Nugise nimistutes kohti olemas, Kolga kandi inimesed võiksid hakata käima Loksa perearstide juures, juba nüüd on osade Kolga inimeste perearst Loksal,“ lisas Susanna Kari.
Ta ütles, et kõige keerulisem on kindlustada soovijatele vastuvõtuajad kolmapäeviti, kuna siis toob vallabuss küladest rahvast Kuusallu ning bussitäiele rahvale on raske võimaldada mõne tunni jooksul arsti vastuvõttu.
Seoses kahe nimistu teenindamisega tellitakse Tallinnast laborit Kuusalu tervisekeskusesse neljal päeval nädalas: esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel.
Terviseameti info perearsti vahetamisest
Perearsti vahetamine käib avalduse alusel, iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus. Perearst teavitab isiku nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates ning keeldumisel märgib ära ka keeldumise põhjuse. Perearst võib keelduda isiku võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud talle määratud piirsuuruse või kui isiku rahvastikuregistri järgne elukoha aadress ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas.
Perearst võib registreerida isiku nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja nimistusse kantud isikute arvust, kui  avalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas või isiku perekonnaliige on juba registreeritud nimistusse. Pereliikme nimistusse registreerumisest on võimalik keelduda juhul, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.

Eelmine artikkelTormise-seltsi tegevjuht on ULVI RAND
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED