Raasiku valla koolides on tehtud mitu uuendust

708

Pikavere põhikoolist sai tänavu 1. jaanuaril Pikavere lasteaed-algkool.

Algavast õppeaastast hakkab Pikavere lasteaeda-algkooli juhtima Maiu Plumer. Pikavere senine koolijuht Kadri Viira jätkab ühel ametipostil – Raasiku põhikooli direktorina. 

„Administratiivne muutus on lasteaia sidumine kuue­klassilise kooliosaga,“ selgitab Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukoolist Pikaverre tulnud Maiu Plumer.
„See oli vallavolikogu otsus, aga olen vallavanemalt saanud lootuse, et tulevikus, kui ajad paranevad, võime ehk olla taas põhikool, siis vast lasteaed-põhikool,  kus on laienenud ka  laste­aiaosa. Kindlasti oli kohalikule kogukonnale küllalt valulik põhikooli kolme viimase klassi kadumine, aga mina vaatan optimistlikumat külge – väikese koha arenguperspektiivis on hea, kui kool ja lasteaed asuvad koos.“

Pikavere lasteaias-algkoolis on üks segavanuseline rühm, mis toodi sinna Raasiku lasteaiast üle ja kuulub praegugi selle koosseisu. Rühma kõik kohad on täis ja mitu last ootab ka järjekorras.

„Kuuldavasti on selline regionaalne ebakõla, et paljud lapsed näiteks Rae vallast elavad nii Raasiku valla piiri lähedal, et neil oleks otstarbekam käia mõnes Raasiku lasteaias. Kuna eelisjärjekorras on oma piirkonna lapsed, ei saa paljud kohta,“ teab värske koolijuht.  „Võib-olla edaspidi leiab riik sellele lahenduse, sest on ju  ebamugav  ühe  pere lapsi viia kooli Pikaverre, aga väiksemale lapsele Pikavere lasteaias kohta pole. Koolis võiks laste arv olla kindlasti suurem, esimesse klassi astujaid on kõigest kolm. Ruumi on kõigis klassides.“

Kuna õpilasi on vähe, moodustati koolis  liitklassid. Koos on esimene ja neljas, teine ja kolmas ning viies-kuues klass.

Kool nii pisipõnnile kui vanaemale
Pedagoogide koosseisus suuri muudatusi ei ole – nemad on vastavalt rühmale või klassile asukohaga kaasa liikunud. Lisandunud on algklassi- ning käsitöö- ja kunsti­õpetaja Merike Kikas.

Lasteaiaruumid said uuenduskuuri läinud aasta lõpus, enne uuenenud struktuuriga õppemaja avamist 1. jaanuaril. Mänguväljakut aitasid rajada vilistlased ja lapsevanemad.

Maiu Plumer ütleb, et teeb sügava kummarduse Pikavere kooli endisele direktorile Kadri Viirale: „See kool on tema elutöö alates 1987. aastast, kui Pikavere kool taas­avati –  vahepeal   oli   see  autobaasi  hoone.  Tänu temale on kooli ümbruses imeilus mõisapark, hooldatud lilleaed ja purskkaev.
Vaimne ja sotsiaalne õhkkond on väga hea. Aukartust   äratav   tunne  on sellist  tööd  üle  võtta.“

Uue tulijana näeb uus direktor Mari Plumer arengu­potentsiaale: „Loomulikult oleks investeeringuid värskendusremonti vaja ka kooli poolel, aga midagi avariilist ei ole.“

Kool veel moodsamaks
Välisest olulisemaks peab direktor kooli sisemist turvatunnet, milles laps kasvab mõneaastasest kuni 12aastaseni, oluline on panna rõhku ka koolivälisele tegevusele: „Õpetajad on õppetöö kvaliteedilt olnud väga tublid, nad on organiseerinud päkapikumaad ja suvelõpulaagreid. Kindlasti need traditsioonid jätkuvad. Loodan, et uus käsitööõpetaja meelitab kooli mitte ainult lapsi, kutsume ka emasid-vanaemasid viltima, kangast kuduma ja muid käsitööoskusi arendama. See laiendab kooli haaret.“

Veel tahab Maiu Plumer arendada kooli infotehnoloogiat, püüdes leida abi Tiigrihüppe sihtasutusest. „Õppetöö puutetahvli abil, uuenenud arvutipark – see kõik annaks maakohale rohkem võimalusi saada laia maailmaga paremini kontakti. Selle juures ei tohi unustada individuaalset lähenemist – see on võimalik, suurimas liitklassis õpib vaid neliteist last.“

Ta on mõtleb ka koolibussi ootamise murele: „Et algklassilapsed, kel tunnid varem lõpevad, ei peaks mitu tundi asjatult ootama, sisustame neile mängutoa. Nii on lapsed turvaliselt jälgitud.“

Raasikul paarkümmend uut õpilast
Raasiku kooli tänavu remonditud ei ole, kuid koolieelsel nädalal plaanivad pedagoogid ruume üle värvida.  Soojustamisele läheb esimene kolmandik katusealusest. 1. klass on saanud uued koolipingid.

Raasiku kooli direktori kohusetäitja Kadri Viira: „Meil on üks uus õpetaja, Laur Leetjõe, kes hakkab andma füüsikat, joonestamist, loodusõpetust ja poiste tööõpetust.“

Esimese klassi tuleb 13 last.

„Seitse õpilast tulid meile üle Pikaverest. See oli nende valik, sest minna sai ka Aruküla või Vaida kooli.“

Aruküla valib õpetajaid
Aruküla põhikool sai suuremate remonttöödega ühele poole kevadel, võimla välissoojustust tehti veel suvel. Direktor Avo Möls tunneb heameelt, et enam pole silmaga näha, kust lõpeb renoveeritud fasaadi varjus vana ja algab uuem hooneosa.

Aruküla kool otsib kolme uut õpetajat. Puudu on ajalooõpetaja ja huvijuht, lapsehoolduspuhkusele läinud muusikaõpetaja vajab asendajat.
Direktorile on laekunud mitu avaldust, lõplik valik oli käesoleva nädala alguses veel tegemata.

Kooliteed alustab Arukülas esialgsetel andmetel 31 poissi-tüdrukut.