Kuu­sa­lu vald ja­gab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tust 12 taot­lu­se­le

938

Val­la­va­lit­sus ra­has­tab ma­ja­pi­da­mis­te joo­gi- ja reo­veep­ro­jek­te kok­ku 40 000 eu­ro ula­tu­ses.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 2018. aas­ta ha­jaa­sus­tuse prog­ram­mi pro­jek­ti­de­le eral­da­ta­vad sum­mad vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le. Ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va ja pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir.

Täh­ta­jaks esi­ta­ti 19 taot­lust, mil­lest 2 ei vas­ta­nud nõue­te­le. Ra­ha ja­gus 12 pro­jek­ti­le, viis pin­ge­reas ta­ha­poo­le jää­nud taot­lust jäid toe­tu­sest il­ma. Kuu­sa­lu vald pa­nus­tab ha­ja­asus­tu­se prog­ram­mi ka tä­na­vu 20 000 eu­rot ning sa­ma pal­ju li­sab riik. Toe­tu­si ja­ga­tak­se nii, et vä­he­malt kol­man­di­ku ko­gu­mak­su­mu­sest pa­nus­tab iga ma­ja­pi­da­mi­ne ise.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru sel­gi­tas, et ko­mis­jon tut­vus kõi­gi toe­tust soo­vi­nud ma­ja­pi­da­mis­te­ga, pin­ge­rea moo­dus­ta­mi­sel võe­ti ar­ves­se ka­su­saa­ja­te ar­vu ja ka se­da, kas toe­ta­ta­vas pe­res on lap­si.
Mar­gus Piis­pea saab Ka­sisp­e­a kü­la Pü­ga­la puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 5853,12 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 2882,88 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 8736 eu­rot.

Jan­no Luu­si­le an­tak­se Saun­ja kü­la Se­pa ta­lu vee­va­rus­tu­se rauae­ral­dus­filt­ri jaoks 757,09 eu­rot, omao­sa­lus on 372,91 eu­rot ja ko­gu­mak­su­mus 1130 eu­rot.

Ma­rit Lil­len­ber­gi­le eral­da­tak­se 3827,86 eu­rot Kuu­sa­lu kü­la Kaa­si­ku Ees­pe­re ta­lu reo­vee­süs­tee­mi­se uuen­da­mi­seks, omao­sa­lus on 3367,34 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 7195,20 eu­rot.
Jan­no Roo­pa Va­na­kü­last saab Sa­lu­met­sa ta­lu bio­pu­has­ti jaoks 1189,92 eu­rot, om­ao­sa­lus on 586,08 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 1776 eu­rot.

Gun­nar Vain ja Theo Kehl­mann saa­vad Pu­di­soo kü­las Adus­so­ni-Ka­ru-Au­gu puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 7966,79 eu­rot, omao­sa­lus on 3982,81 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 11 949,60 eu­rot.

Ka­rin Vaim­la ja Es­ter Lu­haää­re toe­tus on Mäe­pea kü­la Saa­real­li­ka puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 5427 eu­rot, omao­sa­lus on 2673 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 8100 eu­rot.

Rai­mo Põl­da­ru­le eral­da­tak­se Kolgakü­la Tõ­nu­mäe ta­lu vee­pu­has­tus­süs­tee­mi fil­ter­süs­tee­mi pai­gal­da­mi­seks 800 eu­rot, omao­sa­lus on 398,10 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 1198,10 eu­rot.

Kal­le Re­ba­ne saab Kuu­sa­lu kü­la Võn­si uue puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 6500 eu­rot, omao­sa­lus on 5510 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 12 010 eu­rot.

Ma­rek Saar-Par­gi toe­tus on Murk­si kü­la Le­pa ta­lu veet­ras­si ra­ja­mi­seks ja raua­filt­ri soe­ta­mi­seks 1997,94 eu­rot, omao­sa­lus 984,06 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2982 eu­rot.

Ul­vi Lil­le­ber­gi­le eral­da­tak­se Muuk­si kü­la Tur­je­väl­ja bio­pu­has­ti ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si pai­gal­da­mi­seks 4229,04 eu­rot, omao­sa­lus on 2082,96 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 6312 eu­rot.

Ag­ne Soo­me saab Kiiu ale­vi­ku Pih­la­ka ta­lu vee­va­rus­tu­se fil­ter­süs­tee­mi jaoks 950 eu­rot, omao­sa­lus on 468,40 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 1418,40 eu­rot.

An­te­ro Aron­ja Il­mas­ta­lu kü­la Tuu­le­ra­hu ta­lu vee­va­rus­tus­süs­tee­mi jaoks 501,24 eu­rot, omao­sa­lus on 246,86 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 748,10 eu­rot.

Eelmine artikkelRooküla eriline kingitus Eestile
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nil uus juht