Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de toe­tu­sed

1201

Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de ke­va­di­sest taot­lus­voo­rust saa­vad toe­tust 6 taot­le­jat. Kok­ku ja­ga­ti 2750 eu­rot. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tu­se saa­jad vo­li­ko­gu ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul.

  • Tsit­re kü­la­va­nem Tiiu Lep­nurm saab 308 eu­rot Tsit­re kü­la 380. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks.
  • Ma­ria-An­tons Val­ne­ri­le Park­si kü­last an­tak­se 300 eu­rot Jõu­lu­ko­du 2017 kor­ral­da­mi­seks.
  • Liis Burk saab 700 eu­rot Ka­ha­la jär­ve kü­la­de päe­va jaoks.
  • Ka­ber­la kü­la­va­ne­ma­le Anu Kirs­ma­ni­le eral­da­tak­se 192 eu­rot kü­la­rah­va õp­pe­päe­vaks „Hoo­li loo­du­sest ja ko­dust!“.
  • He­le­na Au­gi­le an­tak­se 750 eu­rot sü­gi­sel Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses toi­mu­va pe­re­päe­va „Ter­ve pe­re“ kor­ral­da­mi­seks.
  • MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees saab 500 eu­rot me­re­pääst­ja­te va­rus­tu­se täien­da­mi­seks.
  • Toe­tus­ra­ha ei mää­ra­tud MTÜ Ka­sis­pea Kü­la­selts pro­jek­ti­le, mil­le­ga taot­le­ti toe­tust Ka­sis­pea kü­la­le mu­rut­rak­to­ri jä­rel­kä­ru ost­mi­seks – ra­ha sel­leks ei ja­gu­nud.

Tei­ne pool ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de jaoks val­laee­lar­ves­se ka­van­da­tud sum­mast jao­ta­tak­se sü­gi­se­se taot­lus­voo­ru alu­sel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba läks kinni
Järgmine artikkelPerears­ti­tee­ma ja Lok­sa linn