Kuidas olete rahul eluga Anija vallas ja millised on teie ootused enne kohalike omavalitsuste valimisi uuele vallavõimule?

759

Sõnumitooja küsitles juhuslikke möödakäijaid eelmise nädala neljapäeva pärastlõunal Kehras Konsumi ja Grossi poe ees.

Nooremapoolne eesti naine: „Käisin eelmisel korral valimas ja minu valitud kandidaat sai ka volikokku. Kahju, et selle valimisliidu nimekirjast rohkem inimesi ei pääsenud.

Võib öelda, et olen eluga Anija vallas enam-vähem rahul. Vallavõim ikka pingutab enne valimisi. Olen ise koolis õpetaja ja seetõttu on mulle oluline, kui palju kohalik omavalitsus laste peale mõtleb. Anija vallavalitsus teeb laste heaks palju.

Staadionit oleme oodanud kaua, nüüd saab selle viimaks korda. Võimaldatakse tasuta huviharidust, mida ei paku iga kohalik omavalitsus. Lastega peredele on see väga oluline. Lasteaedu tehakse ka korda ja kohti saab tulevikus juurde.

Mida ootaks uuelt vallavõimult? Võim on rahvast kuidagi kaugel. Kui enne valimisi pingutatakse, et lähemale jõuda, siis pärast valimisi kaugeneb see uuesti. Informatsiooni saame nii palju, kui ajalehest loeme, aga sooviks ka vahetumat suhtlust. Võiks olla näiteks valla kodulehel foorum, kus inimesed saaksid oma mõtteid avaldada nii, et ei peaks esitama neid tingimata ametlikult. Võiks olla koht, kus saaks vallavõimule esitada küsimusi ja saada vastuseid. 

Lähen valima ka seekord. Tahan kutsuda kõiki inimesi valima. Ka pessimistid võiksid oma õigust kasutada ja hääle anda. Kahjuks on liiga palju passiivseid kodanikke.

Noorem vene keelt kõnelev mees: „Minu valitud inimene sai eelmisel korral volikogusse. Kas ka seekord lähen valima, ei tea. Käin Tallinnas tööl ja kohaliku eluga enam nii väga kursis ei ole. Praeguse vallavõimu kohta ei oska midagi öelda, ei puutu sellega kokku. Tundub, et kõik esmavajalik on siin olemas. Põhiline, et transport liigub, sest ka paljud siin elavad tuttavad käivad linnas tööl. See pole otseselt küll vallavõimu teha. Kui midagi nendelt oodata, siis ehk seda, et teed oleksid korras.“

Vanem eesti naine: „Ütleks, et valimisi on enne olnud ja tuleb ka tulevikus, ega nendest midagi muutu. Praegu on Anija vallas asjad täitsa hästi, nii nagu need pensionäri jaoks olla saavad. Ei usu sellesse, et valimiste järel see kuidagi paremaks muutub. Tegelikult sõltub palju rohkem inimesest endast. Ei laida ega kiida kedagi. Kõik on ikka inimese enda kätes ja teha.“

Vanem vene keelt kõnelev naine: „Loomulikult lähen valima, olen alati käinud. Minu valitud kandidaat on praegu vallavolikogus. Elul Kehras ei ole vigagi. Kool tehti korda. Elan ise selle juures, ilus on. Kõige tähtsam, et inimestel oleks tööd. Ise olen pensionär. Poja pere elab ka siin. Poeg otsis mitu aastat tööd. Nüüd viimaks leidis, aga kaugemal, mitte Anija vallas. Hea, kui ka siin tekiks töökohti juurde. Kahju, et tehase klubi enam ei ole. Suuri kultuuriüritusi võiks rohkem olla. Tehase juubel oli, see meeldis küll väga.“

Noor eesti naine lapsega: „Olen valimas käinud küll koos vanematega, aga tegelikult poliitikast väga palju ei hooli, see ei huvita. Ei oska öelda, kas seekord lähen valima. Eluga Anija vallas olen täitsa rahul. Hea ja rahulik. Tundub, et praegune vallavõim on teinud päris palju. Tore, et teid tehakse korda.“

Vanem eesti mees: „Olen valimas käinud ja lähen ka seekord, kui parasjagu Eestis olen. Kavas on reisile minna. Praegust vallavõimu ei teagi, kaugeks on jäänud. Remondivad oma vallamaja. Eelmist vallavanemat teadsin, tema ütles ikka kohalikele inimestele tänaval tere, kui vastu tuli. Ju ma siis olen rahul eluga Anija vallas, kui siin kogu elu elanud. Veevärk ja kanalisatsioon ehitati valmis.  Mida kindlasti ootan, on kergliiklustee. Olen Lehtmetsa elanik. Mul on kolm pojatütart. Praegu käivad Lehtmetsast lapsed Kehra koolis mööda sõiduteed, kus kihutavad autod. Oleks võinud näiteks tehase klubihoone lammutamisest tekkinud materjali kasutada kergliiklustee ehitamiseks pinnasetäitena.“

Noorem eesti mees: „Minu jaoks on põhiline, et Kehras oleks mõnus elada. Keskkond võiks olla turvaline ja tegelikult ongi. Elame siin perega peaaegu 10 aastat. Tundub, et vaikselt on asjad hakanud paremuse poole liikuma. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, kooli remont ja isegi laste mänguväljak on esimesed, mis kohe meelde tulevad. Hästi oluline on, et asjad areneksid ja Kehra ei jääkski ainult tööstuslinnaks. Praegu on tal veel ikka selline maine.

Mis puudutab vallavõimu, siis mina pigem kiidan praegust valitsust. On oluline, et vallavalitsuse ettevõtmised ei puudutaks ainult niiöelda tänast päeva. Arvan, et valima tasub ikka minna. Eelmisel korral oli päris mitu nimekirja. Kes huvi tunneb, küllap leiab sobiva kandidaadi, kellele oma hääl anda. Mina lähen küll valima ja loodan hääle anda samale kandidaadile, kellele eelmiselgi korral. Tema on praegu volikogus.“