Krii­si­val­mi­du­se toe­tus Ani­ja val­la­le ja Lok­sa lin­na­le

30
Alavere koolimaja.

Pääs­tea­me­ti taot­lus­voo­rust krii­si­val­mi­du­se suu­ren­da­mi­seks toe­tust saa­nud 51 oma­va­lit­su­se seas on Ani­ja vald ja Lok­sa linn. Ani­ja val­la­va­lit­sus saab 9516 eu­rot kah­te eva­kuat­sioo­ni­koh­ta ge­ne­raa­to­ri ühen­da­mi­se val­mi­du­se loo­mi­seks – 3856 eu­rot Ala­ve­re koo­li­le ja 3660 eu­rot Aeg­vii­du koo­lile ge­ne­raa­to­riü­hen­du­se val­mi­du­se loo­mi­seks. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et uu­si ge­ne­raa­to­reid ei os­te­ta, sest val­lal sel­leks prae­gu ra­ha ei ole ja toe­tus­meet­mest said ge­ne­raa­to­ri ost­mi­seks toe­tust taot­le­da Har­ju­maalt va­id 4 val­da. Nii val­lal kui val­la et­te­võt­tel Vel­ko AV on ole­mas ra­tas­tel mo­biil­sed ge­ne­raa­to­rid ja neid saab va­ja­du­sel trans­por­ti­da sin­na, ku­hu va­ja. Lok­sa lin­na­va­lit­sus saab toe­tus­voo­rust 3611 eu­rot ge­ne­raa­to­riü­hen­du­se val­mi­du­se loo­mi­seks Lok­sa güm­naa­siu­mi ja kul­tuu­ri­kes­ku­se hoo­ne­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kool aas­ta kool 2024 tei­ne
Järgmine artikkelBee­bi­pi­du Kol­ga­kü­las