Bee­bi­pi­du Kol­ga­kü­las

30

Nel­ja­päe­val, 30. mail said ap­ril­list 2023 märt­si­ni 2024 sün­di­nud bee­bid koos va­ne­ma­te­ga Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu val­la sün­di­mi­se tun­nis­tu­sed, He­li­na Til­ga ku­jun­da­tud nõu­de­komp­lek­ti ja raa­ma­tu „Pi­si­ke puu“. Esi­ne­sid Kol­ga las­teaia Rõõ­mu­rul­li­de rüh­ma lap­sed. Ko­hal oli fo­tog­raaf. Kuu­sa­lu val­las sün­di­sid aas­ta­ga 49 bee­bit – 23 pois­si ja 26 tüd­ru­kut.

Eelmine artikkelKrii­si­val­mi­du­se toe­tus Ani­ja val­la­le ja Lok­sa lin­na­le
Järgmine artikkelSetu­maa võõ­rus­tas Aren­dus­ko­ja koos­tööp­ro­jek­ti õp­peg­rup­pi