Raa­si­ku kool aas­ta kool 2024 tei­ne

31

Es­mas­päe­val kuu­lu­ta­ti ETV saa­tes Te­re­vi­sioon Ees­ti aas­ta koo­liks 2024 Jõh­vi güm­naa­sium, Raa­si­ku kool saa­vu­tas 2. ko­ha. Kok­ku kan­di­dee­risid tiit­li­le 24 koo­li. Nen­dest va­lis žürii 10 fi­na­lis­ti, kel­lest sel­gus võit­ja žürii hin­ne­te ja rah­va­hää­le­tu­se tu­le­mu­sel. Kon­kur­si kesk­mes oli for­maal­se ja mit­te­for­maal­se õp­pe lõi­mi­mi­ne.

Eelmine artikkelJAAN MA­NITS­KI­LE aas­ta va­ba­taht­li­ke me­repääst­ja­te toe­ta­ja au­ni­me­tus
Järgmine artikkelKrii­si­val­mi­du­se toe­tus Ani­ja val­la­le ja Lok­sa lin­na­le