KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

28

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas 28. mail ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) käe­so­le­va aas­ta ke­vad­voo­rust eral­da­ta­vad toe­tu­sed. Va­baü­hen­dus­te esi­ta­tud 68 pro­jek­ti­le ja­ga­ti kok­ku 178 715,72 eu­rot.

Ani­ja val­da 11 226,07 eu­rot
Ani­ja val­las saa­vad KO­Pist toe­tust 4 mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu 4 pro­jek­ti kok­ku 11 226,07 eu­rot.
MTÜ-le Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu an­tak­se Pik­va selt­si­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks 4000 eu­rot. Sel­le eest on ka­vas soo­jus­ta­da rah­va­ma­ja veel soo­jus­ta­ma­ta ot­sa­sein, pan­na uus uks ja sei­na­lauad.

MTÜ Voo­se Va­baa­ja­kes­kus saab 3231 Voo­se piir­kon­na­le va­ba aja veet­mi­seks pil­jar­di ja laua­ten­ni­se­lau­da­de ost­mi­seks.

MTÜd Keh­ra Raud­tee­jaam toe­ta­tak­se aja­loo­kon­ve­rent­si „Keh­ra mõi­sa lu­gu“ kor­ral­da­mi­sel 1779,20 eu­ro­ga.

MTÜ Mat­ka­kul­tuur saab Aeg­vii­dus au­gus­tis mat­ka­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­seks 2215,87 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­da 17 948,81 eu­rot
Kuu­sa­lu val­la 7 MTÜd saa­vad 8 pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks kok­ku 17 948,81eu­rot.

MTÜ-le Po­hi­ran­na an­tak­se 1347,72 eu­rot Lee­si rah­va­maj­ja pil­jar­di- ja laua­ten­ni­se­laua ost­mi­seks.

Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts saab toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le: krii­si ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­te in­ven­ta­ri jaoks 3481,65 eu­rot ning ko­gu­kon­na­le mõel­dud krii­si­koo­li­tu­seks 1998 eu­rot.

MTÜ Ran­na­män­nid saab 1688,04 eu­rot kä­si­töö tar­beks ka­he uue töö­laua ja lauaar­vu­ti komp­lek­ti soe­ta­mi­seks.

MTÜd Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja toe­ta­tak­se kü­la 765. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks 2318,40 eu­ro­ga.
MTÜ Joa­ves­ki Kü­la saab raa­ma­tu „Park­si – pae­peal­ne kü­la La­he­maal“ kir­jas­ta­mi­seks 2500 eu­rot.

Vii­nis­tu Kü­la­selt­si­le an­tak­se 2115 eu­rot ran­na­kü­la päe­va lä­bi­vii­mi­seks.

Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selts saab 2500 eu­rot Vi­ha­soo rah­va­ma­ja 90. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks kü­la­päe­va­ga.

Raa­si­ku val­da 11 000 eu­rot
Raa­si­ku val­last saa­vad toe­tust 3 mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu 4 pro­jek­ti, kok­ku 11 000 eu­rot.

MTÜ-le Rät­la Kü­la­selts an­tak­se Rät­la kü­la aja­loo­raa­ma­tu trükkimiseks 2385 eu­rot.

MTÜd Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi toe­ta­tak­se su­ve­laag­ri­te kor­ral­da­mi­sel 2115 eu­ro­ga.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si pro­jek­ti „Kii­ku­mi­ne on st­res­si­maan­da­ja“ toe­ta­tak­se 4000 eu­ro­ga.

Sel­le eest os­te­tak­se ki­vi­lin­na män­gu­väl­ja­ku kii­gep­lat­si­le mõ­ne­de va­na­de kii­ke­de ase­me­le kuue­ko­ha­li­ne ring­kiik. Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts saab toe­tust ka tei­se­le pro­jek­ti­le – 2500 eu­rot au­gus­tis Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul toi­mu­va ko­gu­kon­na­le mõel­dud pe­re­päe­va kor­ral­da­mi­seks.

Eelmine artikkelLas­te­päe­val oli Ani­ja val­la bee­bi­pi­du
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond taas ju­hi­ta