Koo­riü­hin­gu aas­tap­ree­mia Tor­mi­se-selt­si­le

32

Ees­ti Koo­riü­hing kuu­lu­tas 20. juu­nil Tal­lin­na Bo­taa­ni­kaaias väl­ja aas­tap­ree­mia­te saa­jad. Koos­tööp­ree­mia 2020 päl­vis Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va pu­hul kor­ral­da­tud mit­me üri­tu­se ning Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se ava­mi­se eest. Ka­he­teist­küm­ne­le tiit­li­le kan­di­dee­ris 66 no­mi­nen­ti, va­li­ku te­gi koo­riü­hin­gu muu­si­ka­nõu­ko­gu. Bo­taa­ni­kaaias käis Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand. Aas­tap­ree­mia on ra­ha­li­ne, Tor­mi­se-selts sai koo­ri­ühin­gult 900 eu­rot.

Eelmine artikkelAja­kir­ja­ni­kud avas­ta­sid Põh­ja-Ees­ti mait­se­te toi­du­piir­kon­da
Järgmine artikkelKoo­so­lek Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas päi­ke­se­par­gi tee­mal