Kuusalu vald vähendas riigiõpetajate palka

721

Kuusalu vallavolikogu vähendas vallavalitsuse ettepanekul klassi- ja aineõpetajate palga alammäärasid 4 protsenti ja ühtlustas need Vabariigi Valitsuse kinnitatud alammääradega, mis rakendusid 1. juulist. Kuusalu vallas hakkavad madalamad määrad kehtima 1. septembrist. Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson selgitas, et 4 protsenti hakkavad vähem palka saama need õpetajad, kelle palgaraha tuleb riigieel­arvest. Kuna Kuusalu vallas rakenduvad alammäärad hiljem, kaetakse vahe vallaeel­arvest. Kõigi teiste pedagoogide palkade alammäärad jäävad vallas samaks ehk 4 protsenti kõrgemaks.

Eelmine artikkelSoodlast leitud mürsk
Järgmine artikkelAS RAJU abiga taastati Joaveskil ja remonditi Nõmmeveskil sild