Koo­li­noor­te lau­lu­peol osa­le­jad

1439

Lau­lu­peol esi­ne­vad Ala­ve­re, Aru­kü­la, Keh­ra, Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Raa­si­ku koo­li­de koo­rid ning ka Kuu­sa­lu or­kest­rid.

Noor­te XII lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­na jään“ tant­sue­ten­du­sed on 30. juu­nil ja 1. juu­lil Ka­le­vi kesks­taa­dio­nil. Rong­käik algab 2. juu­li hom­mi­kul, järg­neb lau­lu­pi­du Lau­lu­väl­ja­kul.
Tant­su­peol esi­ne­vad rüh­mad va­li­ti ja ava­li­kus­ta­ti va­rem, nen­de loe­te­lu aval­da­si­me 4. mai Sõ­nu­mi­too­jas. Lau­lu­peol osa­le­va­te koo­ri­de-or­kest­ri­te ni­med pan­di lau­lu- ja tant­su­peo ko­du­le­he­le väl­ja hil­ju­ti.
Ani­ja val­last lä­he­vad peo­le esi­ne­ma 5 kol­lek­tii­vi – võim­le­mis­rühm ja 4 koo­ri, kok­ku 99 esinejat. Kuu­sa­lu val­last said või­ma­lu­se peol esi­ne­da 13 kol­lek­tii­vi – 7 tant­su­rüh­ma, 4 koo­ri, 2 or­kest­rit, kok­ku üle 300 osa­le­ja. Raa­si­ku val­last sõi­da­vad peo­le 2 tant­su­rüh­ma, 7 koo­ri ja an­sam­bel, kok­ku 275 esinejat. Lok­salt on 2 kol­lek­tii­vi – tant­su­rühm ja koor.

Ani­ja vald
Noor­te lau­lu­peo­le lä­he­vad Ani­ja val­last Keh­ra güm­naa­siu­mi mu­di­las­koor, ju­hen­da­vad Lii­vi Siil ja Me­ri­ke Pik­kel, ning las­te­koor, kel­le di­ri­gent on Lii­vi Siil. Ala­ve­re põ­hi­koo­list esi­neb peol pois­te­koor, di­ri­gent on He­li Ka­ru.

Kuu­sa­lu vald
Lau­lu­peo esi­ne­ja­te sek­ka va­li­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li kõik koo­rid: 2. klas­si mu­di­las­koor ja 3.-4. klas­si mu­di­las­koor, nen­de di­ri­gent on Nii­na Es­ko, las­te­koor, ke­da ju­hen­da­vad Taa­vi Es­ko ja Nii­na Es­ko, sa­mu­ti noor­te­koor, ju­hen­dab Taa­vi Es­ko. Peo­le said ka Kuu­sa­lu noo­red muu­si­kud. Lau­lu­kaa­re all män­gi­vad nii Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, kel­le di­ri­gent on Ott Kask, kui ka Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li or­kes­ter, ke­da ju­hen­da­vad Ott Kask ja Paul Him­ma.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last on esi­ne­jaid kol­mest koo­list. Aru­kü­la põ­hi­koo­list osa­le­vad mu­di­las­koor, di­ri­gent on Mar­je Tilk, las­te­koor, ke­da ju­hen­da­vad Kül­li Ovir ja Age Ima­la, ning pois­te­koor, di­ri­gent on He­li Ka­ru. Ka Raa­si­ku põ­hi­koo­list esi­ne­vad peol He­li Ka­ru õpi­la­sed: las­te­koor ja pois­te­koor. He­li Ka­ru koo­ri­dest on peol veel Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor.
Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­list lä­he­vad peo­le kaks koo­ri: las­te­koor Anu Kor­sa­ri ju­hen­da­mi­sel ning pois­te­koor, kel­le di­ri­gen­did Tii­na Tinn ja Maia Re­ta Tram­pärk. Lau­lu­peo rah­va­muu­si­ka­peol esi­neb Aru­kü­la Hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind kan­nel­da­ja­te an­sam­bel, ju­hen­dab Pi­ret Stern­hof.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­nast sõi­dab lau­lu­peo­le muu­si­ka­koo­li las­te­koor, ju­hen­da­ja on Tee­le Utt.

Eelmine artikkelKeh­ras ja Lok­sal on uued pääs­teau­tod
Järgmine artikkelMAAR­JA KÄES Jär­silt sai Noo­re Meist­ri ehi­tus­vii­mist­lu­se võist­lu­sel esi­ko­ha