Kommipakid lasteaedade ja koolide lastele

1334

Anija vald tellis 991, Kuusalu vald 1312, Raasiku vald 1069 ja Loksa linn 430 kommipakki

Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas kingitakse ka tänavu kooli- ja lasteaialastele jõuludeks kommipakid.

Anija vald
Anija vallas saavad kommipakid kõik kooli- ja lasteaialapsed, kokku ligi 800 last. Kehra gümnaasiumi õpilastele teevad kommipakid vald ja kool kahepeale. Peale selle tellis vallavalitsus kommipakid Alavere põhikooli ning Lastetare, Lepatriinu ja Mõmmila lasteaia lastele. Pakid anti kätte koolide ja lasteaedade jõulupidudel.
Vallalt said kommipaki ka kodused lapsed, kes lasteaias-koolis veel  ei  käi,  sealhulgas  vastsündinud. Koduseid lapsi on umbes 150 ning nemad said paki kätte piirkondlikelt pidudelt, mis toimusid Kehra rahvamajas, Anija mõisas, Alavere rahvamajas ja Vana-Tõlla peomajas Pikval.
Kommipakid on mõeldud ka asenduskodulastele ehk neile, kes elavad lastekodudes või hooldusperedes. Selliseid lapsi on Anija vallas 12 ning neile viis pakid kätte valla lastekaitsetöötaja. Kommikoti saavad veel Anija vallavalitsuse ja allasutuste töötajate kuni 14aastased lapsed.
Lastekaitsespetsialist Katre Reilent kinnitas, et kommipakita ei jää ka teiste omavalitsuste lapsed, kes käivad Anija valla lasteaedades-koolides ning oma koolist või lasteaiast saavad kommikoti Anija valla lapsed, kes käivad teiste omavalitsuste haridusasutustes.
Kokku telliti Anija valla kooli- ja lasteaialaste, asenduskodulaste ning koduste laste kommikarpe 991,  kulus umbes 3100 eurot.

Kuusalu vald
Kuusalu vallavalitsus tellis laste jaoks kokku 1312 kommipakki, nende kogumaksumus oli 4801,92 eurot. Kommipaki saavad kõik Kuusalu valla üldhariduskoolides ja lasteaedades käivad lapsed. Koduste laste vanematel on palutud minna kommipakkidele järele vallamajja. Loksa piirkonna külade inimesed saavad kommid kätte Loksa teeninduspunktis.
Kuusalu vallamajast kinnitati, et kommipakid on kõigile lastele valla koolides ja lasteaedades olenemata sellest, millise omavalitsuse elanikud on nad rahvastikuregistri järgi.
Kuna Kuusalu valla osad lapsed õpivad Loksa gümnaasiumis ja käivad Loksal lasteaias, on juba mitmel aastal tehtud Loksa linnavalitsusega koostööd, kommipakid tellitakse ühesugused.
Loksa linn tellis kokku 430 kommipakki. Peale kooliõpilaste ja lasteaialaste saavad ka Loksal kommipaki kodused lapsed. Loksa muusikakool ja spordikeskus tegid lisaks linnalt saadavale kommipakile ka oma õpilastele ja treeningrühmade lastele kommipakid.

Raasiku vald    
Raasiku vallalt saavad sel aastal kommipakid kõik kodused lapsed alates 1. eluaastast, lasteaialapsed, põhikoolide õpilased ja puuetega lapsed – kokku 1069 last, kommipakid lähevad maksma 5265 eurot. Raasiku valla õpilased, kes käivad koolis teistes omavalitsustes, vallast kommipakki ei saa. Jõulutoetusi Raasiku vald ei maksa.