Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii 3 tuu­ri­le EHE mär­gis

169

Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii pa­ku­ta­vad kolm pub­li­kup­rog­ram­mi „Gii­di­ga tuur Kol­ga mõi­sa ra­da­del“, „La­ter­na­val­gel ja­lu­tus­käik Kol­ga mõi­sa par­gis“ ja „Jõu­lu­mee­leo­lus Kol­ga mõis“ on saa­nud öko­tu­ris­mi kva­li­tee­di­mär­gi EHE (Eht­ne ja Hu­vi­tav Ees­ti). Ees­ti Maa­tu­ris­mi EHE mär­gi­se hin­da­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas ke­va­di­sed mär­gi­se­saa­jad märt­sis toi­mu­nud koo­so­le­kul. Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii avas es­ma­kord­selt uk­sed juu­nis 2018. aas­tal. Tal­vel on ga­le­rii ruu­mid su­le­tud, õp­pe- ja pub­li­kup­rog­ram­me te­hak­se aas­ta­rin­gi. Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii ava­tak­se pü­ha­päe­val, 9. mail, kus pub­li­kut oo­tab Maa­rit Mäl­gi ke­raa­mi­lis­te skulp­tuu­ri­de näi­tus. Juu­list ku­ni sep­temb­ri­ni saab ga­le­riis nä­ha Ele­riin El­lo maa­le.

Eelmine artikkelKevad toob tä­na­va­te­le uut tüü­pi liik­lu­so­hu
Järgmine artikkelWee­Rec osa­leb me­dit­sii­ni­lis­te mas­ki­de üm­ber­tööt­le­mi­se pi­lootp­ro­jek­tis