Aru­kü­las al­gas pea­tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­ne

366

Eel­mi­sel nä­da­lal alus­tas AS Nor­de­con maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mist. Uuen­da­tak­se tee­lõik ala­tes Aru­kü­la sis­se­sõi­dust Pe­nin­gi-La­ge­di maan­teelt ku­ni Sa­ra­pi­ku tä­na­va ja Laa­ne tee ris­tu­mis­ko­ha­ni. Aru­kü­la sis­se­sõi­du­tee al­gu­ses­se te­hak­se eral­dus­saar. Koos­töös Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­ga ehi­ta­tak­se kerg­liik­lus­tee mõi­sa­ni ja raud­teest Kos­ti­ve­re poo­le ning bus­sioo­te­pa­vil­jo­nid. Tee­re­mon­di tõt­tu on ala­tes 7. sep­temb­rist ku­ni ok­toob­ri kesk­pai­ga­ni su­le­tud Tal­lin­na maan­tee lõik ala­tes Aru­kü­la mõi­sast ku­ni Jaa­ma ja Soo tä­na­va rist­mi­ku­ni, liik­lus on suu­na­tud üm­ber Jär­si tee­le, lii­ni­bus­sid sõi­da­vad Män­ni­ku tee kau­du. Ehi­tus­piir­kon­da jää­va­te­le kin­nis­tu­te­le ta­ga­tak­se li­gi­pääs. Tee-ehi­tus­töö­de täh­taeg on det­semb­ris.