Kolga keskkool muutub sügisest 2014 põhikooliks

1052

Kuusalu vallavolikogu otsustas 14 poolt, 1 vastu ja 1 erapooletu häälega reorganiseerida Kolga keskkool põhikooliks.

Kuusalu vallavolikogu 13. märtsi istungil oli teistkordselt arutusel eelnõu „Kolga keskkooli reorganiseerimine põhikooliks“, mis oli esitatud  ka  kaks  nädalat varem toimunud istungile, kuid lükati edasi teisele lugemisele.

Volikogu esimees Andres Paomees teatas, et otsuse projekti on arutatud vahepeal eelarve- ja majanduskomisjonis ning hariduskomisjonis.

Vallavanem Urmas Kirtsi sõnas, eelmisel istungil soovis volikogu, et vallavalitsus viiks Kolga õpilaste seas läbi küsitluse. See korraldati, tulemused saadeti tutvumiseks volikoguliikmetele. Enamik 6.-8. klassi õpilastest jäävad ka pärast reorganiseerimist Kolka õppima põhikooli lõpuni.

Enn Kirsman tegi ettepaneku muuta otsuse sõnastust lihtsamaks ja esitas kirjalikult oma variandi. See pandi hääletusele, sai volikoguliikmete toetuse ning võeti lõpphääletusel otsuse sõnastuse aluseks.

Pikem vaidlus tekkis otsuse preambuli üle. Enn Kirsman oli seda meelt, et preambuli teksti tuleks täiendada sisuliste põhjendustega, lisada võiks ka finantsilised argumendid.

Värner Lootsmann märkis, et seletuskiri ja põhjalik preambul oleksid pidanud olema istungiks olemas: „Nüüd pole siin laua taga võimalik seletuskirja ega preambulit teha.“

Herko Sunts oli seda meelt, et preambulit võiks täiendada edaspidi.

Lõpphääletuse tulemus: poolt 14, vastu 1, erapooletu 1 volikoguliige.

Vastavalt vallavolikogu otsusele nimetatakse Kolga keskkool 2014/2015 õppeaastast ümber Kolga kooliks.

Alates käesoleva aasta sügisest ehk 2013/2014 õppeaastal ei toimu koolis õppetööd 10. ja 11. klassis.

Sel kevadel ehk 2012/2013 õppeaastal kooli 10. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse soovi korral jätkata õpinguid 2013/2014 õppeaastast Kuusalu keskkooli 11. klassis.

2012/2013 õppeaastal 11. klassi     lõpetanud    õpilastel võimaldatakse soovi korral 2013/2014 õppeaastal koolis gümnaasium lõpetada.
2014/2015 õppeaastal koolis gümnaasiumiklasse ei avata.

Otsuses on ka lause: „Kooli juhtkonnal ning vallavalitsusel viia 2014/2015 õppeaastaks kooli tegutsemist reguleerivad õigusaktid ning muu kooli dokumentatsioon, sealhulgas õppekava ja arengukava, vastavusse kooli nime ja tegutsemise vormiga.“

Kolga keskkoolis on käes­oleval õppeaastal gümnaasiumi­osas kokku 23 õpilast: 10. klassis 6, 11. klassis 10 ning 12. klassis 7 noort.
Kolgas avati keskkool 1991. aastal.

Eelmine artikkelRaasiku valla sünnipäeval räägiti minevikust ja tulevikust
Järgmine artikkelIda-Harju politseijaoskonda juhib AGUR TEHVER