Kol­ga jää­hal­li ui­su­dis­ko asen­da­tud su­vi­se Dis­ci-Dis­co­ga

180
Sünnipäevatordi valmistas Jõekääru Taluleib. Foto Argo Saul

Nor­dic Hou­ses KT plaa­nis pü­ha­päe­val, 28. veeb­rua­ril tä­his­ta­da et­te­võt­te 19. sün­ni­päe­va Kol­gas oma aju­ti­ses jää­hal­lis ui­su­dis­ko­ga, ent jää on soo­ja­de il­ma­de tu­le­kul su­la­nud. DJ Ro­mi­ly, kes on Kuu­sa­lu juur­te­ga Mer­le Roo­laid, dis­ko tu­leb su­vel Kiius Nor­dic Hou­ses Disc­golf Par­gis – tu­le­vast dis­kot on ha­ka­tud rek­laa­mi­ma ing­li­skeel­se ni­me­ga Dis­ci-Dis­co. Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul kom­men­tee­ris, et ui­su­hall on jää­nud aja­luk­ku, see oli kõi­gil päe­va­del ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses. Et­te­võt­te en­di­ses­se toot­mis­hal­li teh­tud ui­su­väl­jak ava­ti dis­ko­ga lau­päe­val, 13. veeb­rua­ril Kol­ga ela­ni­ku And­res Hein­ve­ri, Uu­ri kü­la­va­ne­ma Emil Ru­ti­ku ja Ar­go Sau­li eest­ve­da­mi­sel. Kok­ku jõu­dis seal li­gi ka­he nä­da­la­ga ui­su­ta­mas käia um­bes 500 ui­su­sõp­ra. Ar­go Saul üt­les, et Nor­dic Hou­ses KT suu­rem sün­ni­päe­va­pi­du tu­leb aas­ta pä­rast, kui et­te­võt­tel täi­tub 20. te­ge­vu­saas­ta. Sel es­mas­päe­val tä­his­ta­ti 19. sün­ni­päe­va et­te­võt­tes suu­re tor­di­ga, mis tel­li­ti ko­ha­li­kult fir­malt Jõe­kää­ru Pe­re­puh­kus.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li jä­re­le­val­vest
Järgmine artikkelKoroonaviirusesse nakatunuid on Ida-Harjus palju Anija ja Raasiku vallas