Kol­ga ka­rap ko­lis vih­ma tõt­tu ten­ni­se­hal­li

1347

Kol­ga ka­rap pi­di pü­ha­päe­val, 6. au­gus­til toi­mu­ma Kol­ga Rah­va Ma­ja juu­res. Lak­ka­ma­tu pa­du­vih­ma tõt­tu kut­su­ti rah­vas Kol­ga ten­ni­se­hal­li. Ka­ra­pi al­gu­ses oli plaa­nis is­tu­ta­da Kol­ga Rah­va Ma­ja juur­de mar­ja­põõ­said ja kir­si­puid, is­tu­ta­mi­ne lük­kus eda­si ning toi­mub 1. sep­temb­ril. Sa­mal päe­val on ka ül­la­tus­teat­rie­ten­dus, mis sa­mu­ti pü­ha­päe­val vih­ma pä­rast ära jäi. Ka­rap oli tä­na­vu pü­hen­da­tud tant­su­le, las­te- ja noor­teaas­ta­le ning 30 aas­ta möö­du­mi­se­le esi­me­sest ka­ra­pist. Esi­ne­sid ja sam­me õpe­ta­sid Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid, Ro­sa Ver­de, oli Ar­gen­tii­na tant­su Cha­ce­re­ra õpi­tu­ba, võist­lu­sed, las­te­le ba­tuut, ka­ra­pi su­pi söö­mi­ne, kraa­mi­turg.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelLau­rit­sa­jook­sul on ra­ha­li­sed pree­miad ja loo­siau­hin­nad et­te­võ­te­telt