Raamat Lahemaast

770

Pühapäeval, 17. oktoobril esitleti Palmses Keskkonna­ameti kultuuripärandi spetsialisti Ave Pauluse koostatud kogumikku „Lahemaa ajaloolised maastikud”, milles on Anne Kurepalu, Marju Kõivupuu, Valter Langi, Gurly Vedru, Tõnno Jonuksi, Mall Hiiemäe, Heiki Pärdi, Jaan Tiidemanni, Leele Välja, Mati Õuna jt teadusartiklid. Raamatu väljaandmist toetas KIK, trükiarv on 1000. Kõvaköiteline kogumik on 200leheküljeline, värviline, jooniste ja fotodega. Esitlusel toimus huvireis Palmse-Vihasoo-Võsu-Käsmu-Palmse, Käsmu meremuuseumis oli ajalooseminar. Ave Paulus ütles, et raamatut müüa ei saa, seda jagatakse asutustele, valdadele, seltsidele, muuseumidele jt.