Kohtuotsus Loksa õpetajate ja OLEG GOGINI 8 aastat kestnud vaidluses

2631

Harju maakohus otsustas tänavu suvel, et Loksa õpetajad on täitnud kohtuotsuse ja avaldanud nõutava õienduse Loksa Elus.

Loksa vene gümnaasiumi õpetajad ja kohalik poliitik Oleg Gogin on käinud kaheksa aastat kohut. Vaidlus sai alguse seoses linnalehes Loksa Elu 2004. aastal esikaanel ilmunud kirjutisega „O.Gogin ja tema intriigid“, millele olid alla kirjutanud Loksa vene kooli 26 õpetajat: Juri Badmajev, Oksana Golikova, Artur Granström, Juri Grill, Zoja Ivaniškina, Antonina Ivaškova, Ljubov Karofeld, Valentina Kissil, Svetlana Kubeikina, Tatjana Kutšinskaja, Inna Lankina, Arvo Liivamägi, Maret Maisto, Valentina Markelova, Valentina Mihno, Galina Nikitina, Jelena Nikitina, Tamara Nikolajeva, Larissa Plehhova, Margarita Propokova, Niina Russanova, Jelena Merevrja, Irina Štšukina, Hilleri Treisalt, Signe Vaht ja Irina Votintseva. 

Oleg Gogin andis õpetajad avaldatu pärast oma au ja väärikuse kaitseks kohtusse. Ta taotles kirjutises esitatud valeväidete ümberlükkamist Loksa Elus samal leheküljel, kus see oli ilmunud.

Harju Maakohus rahuldas septembris 2007. aastal kaebuse ning kohustas õpetajaid avaldama Loksa Elus enda kulul kohtu­otsuse resolutiivosa punkti 2 eesti ja vene keeles samas kohas ja formaadis, kui oli avaldatud nende artikkel Oleg Gogini kohta. Ka Tallinna Ringkonnakohus nõustus selle seisukohaga. Septembris 2008 ilmus Loksa Elu esikaanel eesti ja vene keeles tekst „Kohtuotsus on täitmiseks“.

Oleg Gogin leidis, et kohtuotsust ei täidetud, kuna venekeelses tekstis on muudetud otsuse sõnastust. Ka ei nõustunud ta, et selle teksti avaldas Loksa linnavalitsus, mitte õpetajad ise, nad ei tasunud ilmumise eest. Samuti ei vastanud teksti formaat täpselt aasta varem ilmunud kirjutisele.

Ta pöördus kohtutäiturite poole, et nõuda õpetajatelt valeväiteid ümberlükkava kirjutise avaldamist nii, nagu kohtuotsus ette nägi. Kohtutäiturid asusid määrama sundraha, mis oli õpetajatel erinev, vahemikus 170-300 eurot.

Õpetajad andsid kohtusse taotluse tunnistada kohtuotsus täidetuks. Harju maakohus tuvastas veebruaris 2010, et otsus on täidetud, 2010 detsembris oli sama meelt ka ringkonnakohus. Riigikohus Oleg Gogini kassatsioonkaebust menetlusse ei võtnud.

Siis esitas Oleg Gogin kaebuse kohtutäiturite otsuse paele – et nad täitevmenetluse lõpetasid. Harju Maakohus otsustas tänavu 29. juunil jätta kaebus rahuldamata ja menetluskulud kaebaja kanda. Kohus on seisukohal, et maakohtu 2007. aasta otsus on täidetud, nõustudes kohtutäitur Mati Roodese selgitusega, miks ta otsustas täiteasja lõpetada – tegu oli õpetajate ühiskirjaga, seda puudutavat kohtuotsust tuli täita ühiselt, ei ole võimalik nõuda 26 isikult kord kuus ilmuvas ajalehes esiküljel ühe ja sama teksti 26kordset avaldamist. Avaldamise kord tulenes Loksa linnavalitsuse kui linnalehe väljaandja kehtestatud korrast, mida õpetajad muuta ei saa.

Eelmine artikkelKehras rünnati meesterahvast
Järgmine artikkelHarju bussiliinides on reedest uus ühiskaardisüsteem