Ko­ha­lik bus­si­fir­ma saab val­lalt tu­ge

244

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas maks­ta val­la õpi­las­lii­ne tee­nin­da­va­le OÜ­le Här­ma Buss ta­gant­jä­re­le ala­tes16. märt­sist ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni ja tee­nu­se taas­tu­mi­se­ni või 10. juu­ni­ni toe­tust 150 eu­rot iga ära­jää­nud veo­päe­va eest. Õpi­las­ve­du kat­kes 16. märt­sil, sest koo­li­lap­sed jäid eri­olu­kor­ra tõt­tu ko­duõp­pe­le.

Eelmine artikkelMAR­GUS SOOM as­tus vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tist ta­ga­si
Järgmine artikkelTen­ni­se­män­gi­jad võt­sid Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi taa­sa­va­tud väl­ja­kud ko­he ak­tiiv­selt ka­su­tus­se