Ani­ja val­la kul­tuu­riü­ri­tus­te äpp

21

Möö­du­nud nä­da­last on või­ma­lik Ani­ja val­las toi­mu­va­te kul­tuu­riü­ri­tus­te koh­ta in­fot saa­da spet­siaal­selt sel­leks loo­dud te­le­fo­ni­ra­ken­du­sest. „Tel­li­si­me te­le­fo­niä­pi, et val­la kul­tuu­riü­ri­tus­te ka­len­der oleks pa­re­mi­ni jäl­gi­tav. Pal­jud ei leid­nud sel­leks mõel­dud vee­bi­leh­te üles, äpi kau­du on val­las toi­muv liht­sa­mi­ni lei­tav, iga uue üri­tu­se koh­ta on või­ma­lik saa­da äpi kau­du tea­vi­tus,“ lau­sus Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert. Val­la kul­tuu­riü­ri­tus­te ka­lend­ri nu­ti­ra­ken­du­se saab te­le­fo­nis­se laa­di­da vee­bi­le­helt www.anijavallakalender.ee või QR-koodi kaudu, mis on leitav kultuurikeskuse Facebooki lehelt ning käesoleva Sõnumitooja reklaamküljel olevalt plakatilt. Äpi tellimine läks maksma ligi 1000 eurot.

Eelmine artikkelUus kon­kurss Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­ta­ja leid­mi­seks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 31. jaanuaril