Kiius ja Kuusalus hakatakse seoses ÜVKga küsima elanikelt kooskõlastusi

806

Kuusalu Soojus palub Kuusalu aleviku eramajade omanikel anda teada uute vee- ja kanalisatsioonitorude liitumispunktidega seotud erisoovidest.

Möödunud neljapäev oli OÜs Kuusalu Soojus koosolekuterohke – toimusid kokkusaamised ja edasiste tegevuste kooskõlastused Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) ehitajatega.

Vastavalt riigihanke tulemustele ehitab Kiiu ja Kolga torustikud ning renoveerib kõigi alevike pumplad Viimsi Keevitus AS, Kuusalus rajab torustikud Arco Ehitus OÜ.

Kuusalu Soojuse juhatuse esimees Kalle Küngas ütles, et Viimsi Keevitus andis üle kohustuslikud täitmistagatised, mis garanteerivad, et lepingulised kohustused täidetakse saja­protsendiliselt.

Ka sai ÜVK tööde tellija Kuusalu Soojus Viimsi Keevituselt kindlustuspoliisid, millega peatöövõtja on kindlustanud tema süül tööde käigus tekkida võivate kahjustuste hüvitamise.

Kalle Küngas: „Saime kontrollimiseks kõikide pumplate renoveerimise eelprojektid. Vaatasime üle meie käsutuses olevad joonised ning tänu valla­arhitekt Kadi Raudla ja peamaakorraldajale Peeter Raudsepa abile on meil ka Kuusalu valla arhiivis säilitatavad materjalid olemasolevate torustike paiknemise kohta. See informatsioon on algmaterjal geodeetide tööle.“

Kiius pole kanalisatsiooni Oja ja Veski tänaval
Kiiu aleviku ÜVK projekt on praegu niikaugel, et geodeedid on lõpetamas olemasolevate jooniste tegelikkusele vastavuse kontrollimist. Käesoleval nädalal hakatakse korteriühistutega kooskõlastama kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustike ühenduskohti. Veidi hiljem asutakse ühenduskohti kooskõlastama Kiiu eramajade omanikega. Kortermajade piirkondades vahetatakse välja senine torustik. Uus kanalisatsioonitorustik rajatakse Veski ja Oja tänava majadele, veetorud vahetatakse.

Kalle Küngas lisas, et Kiius on paljud olemasolevad veetorud ehitatud maa külmumispiirist kõrgemale, peaaegu igal talvel on seetõttu olnud nendega probleeme. Ta lubas, et kõik uued torud paigaldatakse külmumispiirist allapoole.

Kiius peaksid ehitustööd algama juunis 2012.

Kolgas mõõdistamised
Kolgas töötavad praegu geodeedid, kes eelmisel nädalal mõõdistasid koolimaja ja katlamaja juures asuvate puurkaevude ümbrusi, paari nädala pärast jõuavad nad ka elumajade juurde.

Kolgas ehitatakse uued torustikud rahvamaja ja kooli vahele, kõik teised torud vahetatakse välja.

Kolgas prognoositakse ehitustööde alguseks selle aasta augustikuud.

Kuusalus tutvustatakse korteriühistutele kaeveplaane
Kuusalus on kortermajade vahel asuvate torustike geodeetilised mõõdistused Kalle Küngase sõnul tehtud, praegu käib projekteerimine ning aprilli keskel on Arco Ehitus OÜl plaanis hakata korteriühistutega kooskõlastama kaevetöid.
 
Kalle Küngas: „Lähiajal on kavas korraldada Kuusalu aleviku korteriühistutele kaeveplaanide ühine tutvustamine. Meil on olemas ühistute juhtide kontaktid, võtame nendega ühendust. Kui ühistud on andnud kooskõlastused, saab ehitaja taotleda vallavalitsuselt ehitusluba.“

Kuusalu eramajade juurde ehitatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike kohta sõnas ta, et esimesed joonised kooskõlastuste jaoks peaksid omanike postkastidesse jõudma aprillikuu lõpuks.

„Kuusalu Soojus teeb eramajade omanikele ettepaneku, kui kellelgi on oma kinnistu juurde rajatavate liitumispunktide asjus erisoove, palume saata need meile kirjalikult aadressil info@kuusalusoojus.ee või tuua otse Kuusalu Soojuse kontorisse. Kõige parem on lisada elementaarne joonis, abi on ka hoonete asukoha ja soovitavate ühenduste suundade kirjeldusest. Lähipäevil saame oma kontorisse suures formaadis trükitud Kuusalu aleviku kaardi. See võimaldab kinnistute omanikel või valdajatel liitumiskohtade asukohti ka meie juures üle vaadata, eelnevalt on vaja aeg kindlasti kokku leppida. Telefoni teel me ei soovita sellist infot edastada, sest valesti arusaamisest ei ole keegi huvitatud,“ selgitas Kuusalu Soojuse juht.

Ta lisas, ei saa lubada, et absoluutselt kõik soovid arvesse võetakse, aga võimaluse korral kindlasti.

Kuusalus peaks ehitaja kopa maasse lööma mai lõpus või juunis.

Eelmine artikkelKorstnas põles tahm
Järgmine artikkelAruküla külje alla tahetakse teha metsloomade haigla