Kiiu Tor­ni tä­na­va jalg­tee on val­mis

142
Kiiu Torni tänava jalgtee. Foto Merilin Luks

AJM Teed OÜ ehi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Kiiu mõi­sa eest kul­ge­va­le Tor­ni tä­na­va­le ja sel­le­ga ris­tu­va­le Jõe­läht­me-Kem­ba maan­tee 417,68meet­ri­se lõi­gu äär­de kerg­liik­lus­tee. Vas­ta­valt rii­gi­han­ke­le pi­did tööd esial­gu maks­ma mi­ne­ma 59 939,88 eu­rot, kuid trans­por­dia­me­ti nõud­mi­sel tu­li pi­ken­da­da jalg­teed ku­ni en­di­se ai­da ta­gu­se park­la­ni ning ni­hu­ta­da li­gi 25 meet­ri võr­ra ka ring­tee poolt saa­bu­va­te bus­si­de pea­tust. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus eral­das li­sa­töö­deks re­serv­fon­dist 7223,60 eu­rot. Kerg­liik­lus­tee on ra­ja­tud maan­tee ja Tor­ni tä­na­va mõi­sa­pool­ses­se kül­ge, teest eral­da­tud ää­re­ki­vi­de­ga. Hal­jas­tus­tööd te­hak­se Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­ti­de abi­ga.

Eelmine artikkelVii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis näi­tus „La­he­maa kuns­tis“
Järgmine artikkelLahe­maa rah­vus­par­gi juu­be­li­pi­du lii­kus Palm­sest Kuu­sa­lu val­la kü­la­des­se