Kiiu lasteaia ehituse ja Kehra kooli remondi raha tuleb

947

Vabariigi valitsus kinnitas 17. veebruaril Harju KOIT kava projektid.

Vabariigi valitsus lisas möödunud neljapäeval toimunud istungil 2009-2012 KOIT kavasse Harju maakonna projektid ja reservprojektid.

Rahastatavate projektide seas on Kuusalu valla Kiiu lasteaia ehitusraha 1,8 mil-jonit eurot (29 miljonit krooni) ning Kehra gümnaasiumi tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks 1,16 miljonit eurot (18,15 miljonit krooni).

Kiiu lasteaed on kavas ehitada 6 rühmale. Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar ütles, kui vabariigi valitsuselt tuleb raha eraldamise kohta ametlik kinnitus, siis on võimalik kuulutada välja riigihanked lasteaia projekti saamiseks ja ehitaja leidmiseks. Ehitamisega võiks alustada 2012. aastal ning lasteaed võib valmis saada 2013. aasta alguses. Seejärel tuleb maja sisustada ning eeldatavalt saaks laste­aed uksed avada 2013 augustis.

Esialgu oli plaanis avada Kiiu lasteaed 2012. aasta sügisel, kuid Loksa linna algatatud kohtuvaidluste tõttu on KOIT kava Harju projektide rahastuse kinnitamine veninud rohkem kui aasta.

Abivallavanem lisas, kui kõik kulgeks ideaalselt, hankeid ei vaidlustataks, ametkonnad tegutseksid kiirelt, oleks teoreetiliselt võimalik ehk saada lasteaed valmis ka 2012. aasta sügiseks, aga tõenäolisem on hilisem variant.

Ka Kehra gümnaasiumi tehnovõrkude korrastamise raha oodati üle aasta. Anija vallavanem Tiit Tammaru tõdes, et remonditööde algus satub nüüd ilmselt käes­oleva aasta augustikuusse, seega just uue õppeaasta algusesse. Tehnovõrkude rekonstrueerimisprojekt peaks valmima juunikuuks, siis tehakse riigihange ehitaja leidmiseks.

Lähiajal hakatakse arutama, kuidas korraldada remondi ajaks 30 klassikomplekti õppetöö, kas koolis käiakse kahes või ühes vahetuses, või paigutatakse õpilased ümber valla teistesse ruumidesse.