Kiiu Ko­da kaug­töö­kes­kus on ava­tud

271
Kaug­töö­kes­kus Kiiu Ko­da.

Nor­dic Hou­se­se tü­tar­fir­ma Kiiu Mõi­sa­ko­da avas tei­si­päe­val, 1. det­semb­ril Kiius mõi­sa­hoo­ne kõr­val en­di­ses Ma­ka­ro­vi ma­jas ehk Kiiu Ko­jas tei­sel kor­ru­sel kaug­töö­kes­ku­se. Sa­mal päe­val hak­kas töö­le Kiiu Ko­ja vee­bi­leht. Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul üt­les, et vast­re­mon­di­tud Kiiu Ko­ja alu­mi­sel kor­ru­sel töö­tab ala­tes no­vemb­ri al­gu­sest mas­saažitu­ba, kus va­he­tus­te­ga töö­ta­vad kaks ko­ha­lik­ku mas­söö­ri. Üle­mi­sel kor­ru­sel on kolm ruu­mi teh­tud kaug­töö­kes­ku­seks, igas kaks väl­ja­ren­di­ta­vat töö­lau­da. Esial­gu oli plaa­nis suu­re­ma­tes­se tu­ba­des­se roh­kem töö­lau­du, aga ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu jäe­ti vä­hem. Det­semb­ris ja jaa­nua­ris saab töö­lau­du ren­ti­da mi­ni­maal­selt ühe nä­da­la, mit­te päe­va kau­pa – et ta­ga­da tur­va­li­sem töö­kesk­kond. Kuigi esialgu oli kavas korraldada kaugtöökeskuse tutvustamiseks lahtiste uste nädal, otsustati se­da nakatumisohu vältimiseks mitte teha.

Eelmine artikkelKiiu-Kä­li jalg­tee val­gus­tus
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sas tun­nus­ta­ti Har­ju­maa aas­ta te­gi­jaid