Kiiu-Kä­li jalg­tee val­gus­tus

199

Möö­du­nud nä­da­last põ­leb Kiiu-Kä­li jalg­tee tä­na­va­val­gus­tus, mil­le pai­gal­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Tes­ter In­vest OÜ. Jalg­tee­le on pan­dud 74 tä­na­va­val­gus­tus­pos­ti 13W LED-lam­pi­de­ga – ala­tes Kiiust Va­na-Nar­va maan­tee ja Ves­ki tä­na­va ris­tist Kuu­sa­lu va­na aian­di ris­ti­ni ja Kuu­sa­lu kü­las Tar­va ris­tist Kä­li ri­da­ma­ja­de­ni. Pos­tid pan­di va­rem, lam­bid jõud­sid Ees­tis­se ko­roo­nak­rii­si tõt­tu hil­ju­ti. Töö mak­sis 92 550 eu­rot, vald ta­sub rii­gilt tee­de in­ves­tee­rin­guks saa­dud toe­tus­ra­hast. Val­la ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et maa on prae­gu peh­me, töö käi­gus tek­ki­nud muld­val­lid viiak­se ära kül­me­mal ajal, hal­jas­tus te­hak­se ke­va­del.

Eelmine artikkelAeg­vii­du Pääs­te­selt­si ko­man­do­hoo­ne sai soo­jus­ta­tud fas­saa­di
Järgmine artikkelKiiu Ko­da kaug­töö­kes­kus on ava­tud