Kiiu-Aab­la kü­la­va­nem on MAR­KO NURM­SALU

780

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kiiu-Aab­la kü­la­va­ne­maks Mar­ko Nurm­sa­lu. Kiiu-Aab­la kü­la­koo­so­lekul osa­les val­la esin­da­ja­na vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm. Kü­las on 1. sep­temb­ri sei­su­ga 33 ela­nik­ku, neist 18aas­ta­seid ja va­ne­maid 29. Koo­s­ole­kul osa­le­sid 19 kü­lae­la­nik­ku. Lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na esi­ta­ti kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks Mar­ko Nurm­sa­lu, te­ma poolt hää­le­ta­sid 21 ko­ha­lol­nut. Koo­so­le­kul rää­gi­ti ka ta­lu­de laut­ri­koh­ta­de taas­ta­mi­se ja tu­le­tõr­je­vee­hoid­la ra­ja­mi­se vajalikkusest. Aru­ta­ti, et kü­la­koo­so­le­kut on so­bi­vam pi­da­da hoo­nes, edas­pi­di võiks sel­leks ren­ti­da Lee­si rah­va­ma­ja.

Eelmine artikkelHC Keh­ra kao­tas Raa­si­kul ka­ri­ka­sar­ja ava­män­gu Põl­va­le
Järgmine artikkelSpordiuudis