Raa­si­ku val­la Jär­si kül­la kii­ru­se­pii­rang

317

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pai­gal­da­da Jär­si kül­la Kang­la tee äär­de sõi­du­kii­rust pii­ra­vad liik­lus­mär­gid. Tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ka­lev Laast üt­les, et see oli kü­lae­la­ni­ke soov, ku­na Kang­la teel ki­hu­ta­ti pal­ju. „Val­la­va­lit­sus oli sel­le­ga nõus, sest Kang­la teed möö­da käib pal­ju lap­si koo­li, tee ää­res on elu­ma­jad. Loo­da­me, et see ai­tab en­ne­ta­da õn­ne­tus­juh­tu­meid,“ sõ­nas ta. Se­ni Kang­la teel sõi­du­kii­rust pii­ra­vaid mär­ke ei ol­nud, nüüd on asu­mi äär­tes ter­ve tee ula­tu­ses mak­si­maal­ne lu­ba­tud sõi­du­kii­rus 30 ki­lo­meet­rit tun­nis.

Eelmine artikkelRaa­si­ku koo­lis te­gid tüd­ru­kud kuu ae­ga puu­tööd, poi­sid süüa
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had