Õpetajate pidupäev

466

Paljudes riikides tähistatakse 5. oktoobril rahvusvahelist õpetajate päeva ja nii ka Eestis. Avaldame esiküljeloos ülevaate õpetajate päeva vastuvõttudest Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas. Põhjalikumalt tutvustame Kuusalu valla hariduspreemia nominente, kelle seast valitakse jaanuari alguses aasta õpetaja.

Anija ja Raasiku vallavalitsused jagasid tublidele pedagoogidele tänukirju. Kahjuks ei saa me ruumipuudusel kõigi tunnustatute puhul välja tuua pikemat selgitust, mille eest neid tänati. Paljudel tänukirjadel olid sõnad – pikaaegse südamega ja pühendunult tehtud töö eest laste õpetamisel ja kasvatamisel. Tänati ka selle eest, et lisaks õpetaja igapäevasele tööle juhitakse huviringi, viiakse lapsi edukalt võistlema ja olümpiaadidele, on korraldatud veel midagi uut ja huvitavat.

Õpetajate päev on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks, nii saavutuste esiletoomiseks kui ka elukutsega seotud probleemide lahendamiseks. Soovime õpetajatele, et olgu saavutusi rohkem ja ametialaseid probleeme aina vähem!