Spordiuudis

642

JAA­NUS KAL­LAS­TE Ka­sis­pealt on Ees­ti meis­ter eki­de­nis. Tal­lin­nas Lil­le­pi par­gis 22. sep­temb­ril pee­tud pi­ka­maa-tea­te­jook­sus, kus 6liik­me­lis­tel võist­kon­da­del tu­leb lä­bi­da ma­ra­to­ni pik­ku­ne dis­tants, osa­le­sid 10 võist­kon­da. Ees­ti meist­riks tu­li Tree­ning­part­ne­ri I võist­kond, mil­le vii­mast, 7195 meet­ri pik­kust va­he­tust jook­sis Kuu­sa­lu val­la jooks­ja Jaa­nus Kal­las­te. Võit­ja­te aeg oli 2:28,11, järg­mist võist­kon­da edes­ta­ti täp­selt mi­nu­ti­ga. Ees­ti re­kord on 2:09,59.