Keskkonnaamet nõuab Vetla veepaisu lammutamist

1416

Anija volikogu kohustas vallavalitsust tegutsema, et säilitada Vetla jõujaama pais.

Anija vallavalitsus pöördus 21. oktoobril vallavolikogu poole ettepanekuga vaidlustada keskkonnaameti korraldus, mis näeb ette Vetla veepaisu lammutamise ja veetaseme alandamise loomuliku voolusängi taastumiseni.

Ka MTÜ Voose Külaselts esitas Anija vallavolikogule märgukirja, milles palus volikogul võtta vastu otsus kohaliku elanikkonna elukvaliteedi halvenemise vastu ning esitada vaie keskkonnaameti korralduse kohta.

Viis aastat on väldanud vaidlus AS Vetla Jõujaamade ja kohaliku maaomaniku Evi Mikiveri vahel vee paisutamise üle, väidetavalt on osa omaniku jõeäärsest maast pidevalt üle ujutatud. Teemat on kajastanud Sõnumitooja, Eesti Päevaleht, Maaleht.

Anija vallavolikogu istungil selgitas abivallavanem Urmo Sitsi: „Kohalikud elanikud soovivad veepaisu säilitamist, selle lammutamisel häviks looduslik keskkond.
Piirkonna miljööväärtus langeks märgatavalt, sest üks maaomanik ei ole nõus vee ülepaisutamisega. Varem oli ASil Vetla Jõujaamad keskkonnaameti luba vee ülepaisutamiseks. Enam neile seda luba ei antud  ja keskkonnaamet on teinud korralduse paisu lammutamiseks. Kohalike elanike soovil pöördub Anija vallavalitsus volikogu poole ettepanekuga vaidlustada korraldus.“

Vetla naabruskonna elanik ja vallavolikogu liige Kalle Saarmas sõnas: „Tegemist on ASi Vetla Jõujaamad ja kinnistu omaniku omavahelise vägikaikaveoga, mille tõttu peavad kohalikud elanikud kannatama. Veepais on olnud aastakümneid ja teisi maa­omanikke ei ole seganud. Kui pais lammutatakse, jääb alles vaid kitsas looduslik kraav. Hävib nii jõe elukeskkond kui ka kohalike ujumiskoht.“

Anija volikogu võttis ühehäälselt vastu otsuse kohustada vallavalitsust teostama vajalikke toiminguid, et Vetla jõujaama pais võiks säilida.
Evi Mikiveri esindaja Heino Oksaga ei õnnestunud Sõnumitoojal kontakti saada.

Eelmine artikkelPõleng Raasikul
Järgmine artikkelLigi 50 muusikut mängis Kuusalu pasunakoori 140. sünnipäeval