Kehralased peavad kortermajade parklaid ise laiendama

1712
Kose maantee 34 maja ette tegid elanikud korraliku 30kohalise parkla möödunud aastal.

Puuduvate parklakohtade ehitamine Kehra korrusmajade juurde on korteriühistute mure.

Anija valla elanikele mõeldud ühte Facebooki gruppi postitati foto kurjast kirjast, mille leidis Lehtmetsa kortermaja elanik oma auto kojamehe vahelt. „Isehakanud parkimiskontrolör“ soovitas mitte just eriti viisakas sõnastuses, et autoomanik võiks oma masina mujale parkida. Postituse kommenteerijad kinnitasid, et Kehras on tõesti suur parkimiskohtade probleem – näiteks ühe 48korteriga maja juures on vähem kui üks parkimiskoht kahe korteri kohta. Arvati, et probleemi peaks lahendama vallavalitsus, seda enam, et majaesised teed on autosid niivõrd täis pargitud, et õnnetuse korral ei saa ka päästemasin nende juurde.
PARKLATE RAJAMINE – KORTERIÜHISTU ÜLESANNE
Anija valla ehitusspetsialist Viljo Leis rääkis Sõnumitoojale, et ka vallavalitsuselt on küsitud, millal vallavalitsus kortermajade juures parkimise korda saab, ning riieldud, kui näiteks Kose maantee 34 maja ette tehti korralik parkla ja pandi teiste jaoks üles parkimist keelavad märgid. „Aga parkla tegi korteriühistu ise ning neil on õigus lubada seal oma autot hoida vaid oma maja elanikel,” ütles ta.
Viljo Leis tõdes, et parklakohti Kehra kortermajade juures ei jagu: „Kui vallavalitsus tegi Lepatriinu lasteaia ette suurema parkla, hakkasid sinna oma autosid parkima ka kõrvalmajade elanikud, hommikul oli parkla täis, lasteaeda tulijate jaoks polnud kohti. Siis panime parkla juurde märgi – öösel võivad elanikud seal oma autosid hoida, kuid hommikul kella 7 peavad olema need sealt läinud.“
Sarnaselt Kose maantee 34 rahvaga on ehitusspetsialisti sõnul majaesiseid parklaid laiendanud Kehras päris mitu korteriühistut – kõige esimesena tehti Kooli tänav 21 maja juurde. Parklaid on laiendanud ka Kooli tänav 4, 12, Kose maantee 28, 30 ja veel mitu korteriühistut. Mõne maja juures pole muret – näiteks seal, kus on lähedal kunagisest Parkla poest alles jäänud avar parkla. Siiski on rohkem neid kortermaju, kus parklakohtadega endiselt kitsas.
Ehitusspetsialist soovitas ka nende elanikel hakata asjaga tegelema. Kõigepealt peaksid korteriühistud taotlema vallavalitsusele parkla jaoks maad.
„Kortermajade vahel ja ümber on valla maa. Meil on kehtestatud maa kasutusele andmise kord parklate ja prügikastide rajatiste jaoks. Sõlmime ühistuga lepingu ning nad saavad endale ise parkla ehitada. Siis võivadki seal parkida ainult selle maja elanikud. Ilmselt on neil ka omavahel kokku lepitud, kes kuhu pargib,“ rääkis Viljo Leis.
Ta rõhutas, et majal peab kindlasti olema korteriühistu, kuna vallavalitsus sõlmib maakasutuslepingu ühistuga. Enamasti on iga korrusmaja ees väike „tasku“ autode jaoks ning haljasala arvelt on võimalik seda suurendada.
Vallavalitsus on korteriühistud toetanud majaesiste teede remontimise-ehitamisega: „Näiteks Kooli 12 ühistuga ehitasime koos – vald tegi läbisõidutee, nemad parkla. Kooli 8 puhul teeme samuti, see on kavas tänavu.“
Vallaarhitekt Inga Vainu sõnul tasuks parklakohtade planeerimisel arvestada, et iga korteri kohta oleks vähemalt üks autokoht. „Elanikud ei arva sageli, et neid on nii palju vaja, kuid elu näitab, et on küll,” märkis ta.
Enne parkla ehitamise alustamist tuleb vallavalitsusse esitada projekt: „Vaatame üle, et kõik oleks õigesti, ristmikud oleksid nähtavad.“
Projekti ei pea tellima litsenseeritud projekteerijalt, selle võivad inimesed ka ise joonistada, kuid eelnevalt on vaja maamõõtjalt tellida topoplaan, mille peal on kõik tehnovõrgud, puud ja postid, ka olemasolev parkla.
PARKLAKOHA MAKSUMUS – KUNI 700 EUROT
Lehtmetsa küla Kose maantee 34 elanik Marek Suik kinnitas, et parkla tegemiseks vajalik asjaajamine polnud sugugi keeruline, ettevalmistusteks kulus paar kuud. Eelnevalt oli majas üldkoosolek, kus arutati, kui palju parklakohti teha. Lepiti kokku, et iga korter tasub vähemalt ühe eest. Kes soovis, sai ka lisakohti.
„Õnneks meil oli ruumi täpselt nii palju, kui oli kohti vaja. Meil on 23 korterit ja parklakohti on 30. Nüüd on igal korteril kindlad autokohad,“ sõnas ta.
Parkla rajamise kulud jagati kohtade arvuga, nii saadi ühe koha hind, mis tuli koos kõigi kuludega ligikaudu 700 eurot: „Kuid meie tegime väga kapitaalselt. Kaevasime üles kogu vana parkla ja rajasime uue tänapäevanõuetele vastavalt – korralik aluspõhi alla ja asfalt peale. Tulevikule mõeldes – et ei peaks hiljem enam kaevama – panime maha ka kõri kaabli jaoks. Autokohtade ette tulevad pistikud, et oleks võimalik saada elektrit näiteks autot soojendamiseks või puhastamiseks.“
Kuna kohe hakkasid uude parklasse oma autosid panema teiste majade elanikud, pandi üles märgid, mis lubavad seal parkida vaid Kose maantee 34 korteriühistu liikmetel.