Kehra robootikaring pääses üle-eestilise võistluse finaali

2774
Kehra robootikanoored: juhendaja KATI LILLEMETS, KASPAR HUUSI, MARTIN TEPPAN, HANNA ELIISE TROLLA, HANS OSKAR TROLLA, ELINA SAHKAI ja MARCUS WILLIAM SILIVASK. Foto Viorica Bordei, robootika.ee.

Võistluse FIRST LEGO League Põhja-Eesti poolfinaalis osalenud Kehra noortekeskuse robootikaring võistleb kevadel üle-eestilises finaalis.

Möödunud kevadel esitas Anija vallavalitsus Avatud Noortekeskuste konkursile projekti „Noor Robokäpp“. Seda toetati 3000 euroga, vallaeelarvest lisati omaosalusena 752 eurot. Kehra noortekeskusesse osteti 5 robootikakomplekti, noored käisid koos projektijuht Kristina Sirkasega külas Pikavere robootikaringis, mille juhendaja Karri Urban tegi näidistunni. Seejärel tuli Pikavere robootikaõpetaja Kehrasse ning aitas Lego-robotid kokku panna. Kehras oli Robotiteatri infopäev.
Mõned korrad käisid Kehras robootikaga tutvumas Alavere noored, kuid transpordiprobleemide tõttu jäid nemad ringi tegevusest kõrvale. Ring hakkas Kehra noortekeskuses regulaarselt koos käima septembrist, juhendajaks kutsuti Kehra gümnaasiumi õpetaja Kati Lillemets, kes on läbinud robootikakursused.
„Algul tegelesime peamiselt programmeerimisega, õppisime, kuidas panna roboteid liikuma, neid pöörata, seisma jätta, panna sõitma slaalomit, tagasi liikuma ja nii edasi. Konsulteerisin teiste juhendajatega, nemad soovitasid alustada kohe projektiga ehk minna lastega võistlusele,“ rääkis ta.
Kuna Robotexi võistlus on mõeldud suurematele – Kehra robootikaõpilased on 3.-6. klassi lapsed – otsustati osaleda 9-16aastastele noortele mõeldud rahvusvahelise programmi FIRST LEGO League kohalikul võistlusel. Oktoobrist alates tegeldi robootikaringis selleks valmistumisega. Võistlusel oli jaanuaris 3 poolfinaali: Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. Põhja-Eesti poolfinaal oli 16. jaanuaril Tallinnas Energia Avastuskeskuses.
Võistluse üks osa on robotimäng, mille nimi oli sel aastal „Prügi rännak“. Mänguväljakul tuli robotitega sooritada kindlad ülesanded, lapsed said ise valida, millised missioonid nad endale võtavad ja täidavad. Mängida sai kolm korda, kirja läks kõige parem tulemus. Žürii hindas ka noorte endi tehtud robotite disaini.
Ka teine ülesanne, mis ei ole seotud robotitega, oli prügiteemaline – tuli võtta üks eluline probleem ning pakkuda selle lahendamiseks innovaatilisi ideid. Kehra noored pakkusid välja, kuidas vabaneda loodusesse sattuvatest „killerkottidest“ ehk kilekottidest.
„Neil oli mitu huvitavat ideed. Üks oli, et kilekottidel võiks olla pandimärk nagu taaral, see ehk paneks inimesi neid rohkem koguma, praegu millegipärast ei jõua kilekotid alati prügi- ja kogumiskonteineritesse. Teine ettepanek oli – kilekottidel võiks olla märgistus, mida saaks droon õhus lennates tabada. Nii oleks võimalik kanda leitud kilekotid ühisele kaardile ja käia neid koristamas,“ jutustas Kati Lillemets.
Kehra robootikaringi kümnekonnast noorest soovis võistlusele minna ja osales seal 6: Martin Teppan, Hans Oskar Trolla, Kaspar Huusi, Hanna Eliise Trolla, Elina Sahkai ja Marcus William Silivask. Põhja-Eesti poolfinaalis osales 31 võistkonda, finaali pääses neist 16, sealhulgas ka Kehra noorte võistkond. Kokku osales Eestis robootikavõistlusel FIRST LEGO League kolmes poolfinaalis 74 võistkonda, neist pooled pääsesid finaali. Finaal toimub märtsis, täpne aeg ja koht ei ole veel teada.
Kuigi Avatud Noortekeskuse konkursi toel Kehras toimunud robootika-projekt lõppes detsembris, jätkab robootikaring tegevust, seda finantseeritakse noortekeskuse eelarvest.
„Robootika on tulevikusuund ning tänapäeval saab miljonäriks pigem inseneri kui autojuhina. Robootikat tuleks noortele rohkem tutvustada, see on reaalne koht, kus on võimalik tehnikaalaste teadmistega midagi praktilist ära teha,“ märkis Kehra noorte juhendaja.

Eelmine artikkelAnija volikogu ütles Raasikule ära
Järgmine artikkelAnija valla 2016. aasta eelarve kinnitatud