Kehra raudtee ääres taotletakse parkla jaoks maad munitsipaalomandisse

1327

Teisipäeval, 4. augustil käis Anija vallavolikogu koos erakorralisel istungil.

Erakorralisel istungil otsustas vallavolikogu   taotleda   munitsipaal­omandisse Kehras Anija maantee 2 asuva 2850 ruutmeetri suuruse maaüksuse, mille sihtotstarve on transpordimaa. Sinna on kavas  raudteejaama ühendusteede  projektiga  luua  parklakohad.
Anija vallavalitsus taotleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 meetmest „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ toetust Kehra raudteejaama ümbruse kordategemiseks.
Abivallavanem Urmo Sitsi rääkis, et algselt plaaniti parklakohad rajada Anija maanteelt paremale, piki perrooni ehk mitteametliku nimega Kauba tänavale, kus praegu on mõned Eesti Raudtee rajatud parkimiskohad.
„Meie mõte oli ehitada kogu perrooni pikkuses ehk ühest ülekäigust teiseni parkimiskohad, sinna oleks mahtunud umbes kolmkümmend autot. Esialgu tundus idee realiseeritav, kuid tuli välja, et seal all on raudtee kommunikatsioonid,“  sõnas  abivallavanem.
Kooskõlastuste käigus selgus ka, et Eesti Raudtee peab kõigis oma jaamades tagama võimaluse kaupa laadida: „Kuigi tehasel on oma haruraudtee ning ka Andevei maaüksuse juurde on haruraudtee ette nähtud, siis ükskõik, millisel ettevõttel võib olla vajadus kaupa laadida. Ning see plats on selleks ainuke mõistlik koht. Kahju vaid, et see selgus nii hilja.“
Urmo Sitsi lisas, et vallavalitsus leidis autoparkla jaoks alternatiivi esialgu plaanitud asukoha vastas ehk raudteemaa, Jõe tänava ja Anija maantee ristumiskohal, kus on reformimata tükk riigimaad. Et sinna oleks võimalik kavandada parkla, tuleb maa saada munitsipaalomandisse.
„Võimalik on rajada 44 parklakohta ning ruumi jääb ka üldplaneeringuga samasse kavandatud maa-aluse jalakäijate tunneli jaoks. Peale selle on arvestatud ka võimalusega, et sinna tuleb rajada juurdepääsuteed – kui selgub, kas Jõe tänavale jäävad aiamaad või tuleb puhkepiirkond,“ ütles abivallavanem.
Kavandatav parkla praeguseid aiamaid ei puuduta, Urmo Sitsi sõnul jääb vaid ühe aiamaa serv planeeritavale parkla-alale.
Esmaspäeval esitas vallavalitsus Keskkonnainvesteeringute Keskusele Kehra raudteeümbruse arendamise projekti, milles on ette nähtud teha korda jaamahoone ja seda ümbritsevad teed, rajada kergliiklusteed, jalgratta- ja autoparklad, kuhu saaksid oma autod jätta rongiga Tallinnasse tööle sõitvad inimesed. Investeeringu kogumaksumus on 1,66 miljonit eurot, millest 85 protsenti on võimalik saada Euroopa Liidu toetusena, 15 protsenti on omaosalus. Kas ja kui palju raha saadakse, selgub tõenäoliselt hilissügisel. Kokku jagatakse sellest meetmest Eesti peale ligi 13 miljonit eurot.

Eelmine artikkelSÖREN JÕÕRAS sai Eesti meistrivõistlustel pronksmedali
Järgmine artikkelKEIJO-JOHANN NORDEN Kehrast mängib muusikalis „Hammasrataste vahel“