Keh­ra muu­seum sai pi­men­dus­kat­ted

532

Keh­ra raud­tee­jaa­ma muu­seu­mi saa­li os­te­ti ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi toel au­to­maat­sed pul­dist ju­hi­ta­vad pi­men­da­vad ru­lood. Muu­seu­mi juht An­ne Oruaas sel­gi­tas, et saa­li laes on stat­sio­naar­ne pro­jek­tor ning kui üri­tus­tel soo­vi­tak­se näi­da­ta sei­na­le pil­te või fil­me, on se­da sa­ge­li häi­ri­nud päe­va­val­gus. Ru­lood mak­sid 1539 eu­rot, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam sai nen­de ost­mi­seks KO­Pist 1233 toe­tust. Esi­mest kor­da ka­su­ta­ti pi­men­dus­kat­teid 30. au­gus­til, näi­tu­se „Ko­dust Ekar Trü­ki­ni“ lõ­pe­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelKehrast leiti kolm alkoholijoobes meest, kellest üks suri kainestusmajas
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ­laa­dal tutvustati 25 rin­gi-tree­nin­gut