Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneering on valmis

1226

Anija vallavalitsuses on avalikul väljapanekul Kaunissaare-Kehra tulevase kergliiklustee detailplaneering, millele saab praegu esitada ettepanekuid ja vastuväiteid.

Anija vallavalitsus võttis 18. augustil vastu Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneeringu, mille koostas OÜ Klotoid. Planeering määrab tulevase ligikaudu 2 kilomeetri pikkuse kergliiklustee täpse asukoha Kaunissaare veehoidla juurest Aiandi tänavani Kehra linnas. Aiandi tänaval läheb kergliiklustee kokku praeguse kõnniteega.
Kergliiklustee tuleb 3 meetrit lai, asfaldikattega, tee on jalakäijatele  ning  jalgrataste  ja  rulluiskudega sõitmiseks. Lehtmetsa küla Lasteaia teest kuni Kaunissaare veehoidlani planeeritakse kergliiklusteele välisvalgustus.
Vallavalitsuse arhitekt Inga Vainu ütles, et kui valla üldplaneeringuga kavandati kergliiklustee maantee vasakule poolele ehk teest jõe poole, siis detailplaneeringus on nähtud, et see kulgeb suures osas Kaunissaare-Kehra maanteest paremal pool.
„Vasakul pool on jõesäng üsna tee ääres ning ka teekasutajad elavad suuremas osas teisel pool ega pea siis maanteed ületama, et minna Kehrasse,“ põhjendas ta.
Kergliiklustee läbib peaaegu terves ulatuses eramaid, kokku on selle ääres 26 maaüksust, mõnel neist mitu omanikku. Arhitekt kinnitas, et kõigilt maaomanikelt on kooskõlastused olemas, hiljem sõlmitakse igaühega neist veel servituudileping maa tasuta kasutusele andmiseks.
„Probleeme kokkulepete saamiseks ei ole olnud, inimesed soovivad seda kergliiklusteed, eriti meeldib neile, et tuleb ka valgustus, muidu on see teelõik ju pime,“ rääkis Inga Vainu.
Sõidutee ja kergliiklustee eraldatakse 5 meetrise haljastatud alaga, kus on ka kraav. Osaliselt hakkavad kergliiklusteed sõiduteest eraldama     äärekivid.    Maantee­amet on võtnud tee äärest puid vähemaks. Detailplaneeringus on ette nähtud veel kõrgeid puid maha võtta. Hoolekande tee ja Vainu tee vahelisele lõigule on jäetud ruumi pinkide, prügikastide ja haljastuse jaoks.
Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneering on avalikul väljapanekul 21. septembrini. Samal õhtul on vallamajas avalik arutelu, kus arutatakse laekunud vastuväiteid ja ettepanekuid. Kui neid ei tule või leiavad lahenduse, kehtestab vallavalitsus planeeringu ning kuulutatakse välja hange kergliiklustee projekteerija leidmiseks. Inga Vainu sõnul peaks projekt kindlasti valmima veel sellel aastal.
Abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et soov on järgmise aasta alguses kuulutada välja ehitushange ning eesmärk on, et kergliiklustee valmiks järgmise suveperioodi alguseks ehk juuniks. Esialgsete hinnangute järgi läheb ehitamine maksma ligi 500 000 eurot. Sellest ligi 400 000 eurot taotletakse siseministeeriumi kaudu välisabi, omaosaluseks on kavandatud ligikaudu 70 000 eurot, 87 000 eurot taotletakse kaasfinantseerimisena maanteeametilt.