Kas Kuusalu rahvamaja haldamine korraldada ümber?

2581
Kuusalu rahvamaja haldab alates 2000. aastast Tormise-selts.

Tormise-seltsi tegevjuht INGE LUKME lahkub ametist ja põhjendab, et kujutas seda tööd ette teisiti.

MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts tegevjuht Inge Lukme esitas pärast lauritsapäeva pidustusi lahkumisavalduse. Tema viimane tööpäev on 10. septembril. Tegevjuhi ametit jõudis ta pidada pool aastat.
Tema lahkumissoovist ajendatuna pöördusid Sõnumitooja toimetuse poole mõned taidlejad Kuusalu rahvamajas tegutsevatest ringidest ja ka Kuusalu paar elanikku. Nende jutt oli enamvähem sama – kolme aasta jooksul on vahetunud seltsil mitu tegevjuhti, toimetus võiks uurida, milles asi, ning kajastada, miks on järjest enam kuulda taidlejatelt, et nad ei ole rahvamajas toimuvaga rahul.
Inge Lukme rõhutas Sõnumitoojale, et ei soovi isikutevahelisi pingeid tekitada, tema äraminek on tingitud sellest, et kujutas oma tööd ette teistsugusena, kui see tegelikult oli: „Oleksin tahtnud olla rahvamaja juhataja, sisuliselt kultuuritöötaja. Kui tööle asusin, mõtlesin näiteks, kuidas hakkan rahvamajas ka kohvik-klubisid ja tantsuõhtuid korraldama. Kuid mu põhiülesanne oli olla seltsi tegevjuht, mis tähendas otsekui sekretäri rolli, juhatuse liikmete antud korralduste täitmist. Teinekord olid need ka vastuolulised.“
Ta lausus, et praegusel kujul on selts tema hinnangul töövõimetu, pole perspektiivi: „Juhatusel on suur koormus, samas seltsi liikmetest, keda kokku on ligi 70, on päris paljud rahulolematud. Ütlen ausalt, see selts on minu jaoks arusaamatu organisatsioon, sinna kuuluvad inimesed, kellel on Kuusalu kultuurielust ja rahvamaja haldamisest erinevad seisukohad. Kui Tormise-selts loodi, olid tal konkreetsed eesmärgid, nagu olen aru saanud. Nüüd on astutud seltsi liikmeks mingitel muudel eesmärkidel, ei saagi öelda, kellel on õigus ja kellel mitte. Saadaksin selle seltsi laiali, kuigi olen sellele nime andnud maestro suur austaja.“
Lauritsapäeva pidustused augusti alguses lõppesid Kuusalus kohalike lauljate ja muusikute lavale toodud muusikalise suurteose „Lauritsa lubadus“ esietendusega. Lauritsa-lavastuse eestvedaja ja algataja oli Tormise-selts.
Inge Lukme nentis, et selts on võtnud endale ülesande teha kõrgkultuuri, rahvamajas kooskäivad taidlejad on jäänud tahaplaanile. Sisuliselt on saanud juhatus, mille liikmed töötavad igapäevaselt muudes eluvaldkondades, enda kanda suure koorma, sest suurprojekti ettevalmistusega paralleelselt on kogu aeg tulnud seista selle eest, et maja oleks korras ja halduskulud ei tõuseks liiga kõrgele.
Ta arutles, et ehk peaks Kuusalu rahvamajast saama uuesti valla allasutus, vallavalitsuses võiks töötada valla kultuuritöö eest vastutav isik, rahvamajas oleks juhataja. Tormise-selts tegeleks eraldi kultuuriprojektidega.
Tormise-seltsi juhatuse liige, „Lauritsa lubaduse“ projektijuht Aleksander Skolimowski kommenteeris toimetusele, et ka seltsi juhatust olukord viimasel ajal enam ei rahulda: „Omal ajal oli seltsile rahvamaja haldamise üleandmine ilmselt vajalik, aga ehk on praeguseks oma aja ära elanud. Otsime põhimõttelisi lahendusi.“
Inge Lukme äraminekust kuulda saades korraldas Tormise-seltsi liige, selle kunagine juht ja aktiivse tegevuse käimalükkaja Tiiu Aasa möödunud reede õhtul rahvamajas koosoleku, kuhu kutsus enda sõnul seltsi juhatuse, taidlusringide esindajad ja teisigi inimesi. Kuna etteteatamise aeg jäi lühikeseks, osad kutsututest ei saanud minna.
Ta selgitas, et üle pika aja on rahvamajas tööl tegevjuht, kes tekitas koostöövaimu, ja nüüd öeldakse talle, et head teed sul minna: „Juhatus tegeles nii kõrge ja kaugega, mis meieni ehk pastlakandjateni ei jõudnud. Inge Lukmel on kõrgharidus kultuuritöötajana, ta on hea suhtleja, maandas pingeid.“
Juhatusest osales koosolekul ainsana Aleksander Skolimowski, kes ütles, et väljendab isiklikku arvamust – kultuuriselts võiks tõepoolest tegeleda suuremate projektidega, rahvamaja haldamise ülesannet poleks vaja ning liikmeskonda võiks vähendada.
Taidlusringidest oli inimesi meeskoorist, Viisiveeretajatest, naiskoorist Kadri, tantsurühmadest Viimikud ja Tiiu. Koosolekul tehti ettepanek asutada rahvamaja haldamiseks seal tegutsevate taidlusringide ühine MTÜ Kuusalu Rahvamaja. Otsustati pöörduda kirjaga vallavalitsuse poole, et aitaks probleemi lahendada.
Tiiu Aasa: „Ütlesin koosolekul, et pole veendunud, kas uut MTÜd oleks vaja. Samas olen kindel, et üks selts on võimeline maja haldama ja üleval pidama. Kuni 1940. aastani haldasid Kuusalu rahvamaja seltsid, kes ise selle maja ehitasid. Ehk aitaks probleemi lahendada praegu tõesti see, kui vald teeks rahvamajast allasutuse.“
Esmaspäeval kohtusid
juhatus ja taidlejad
Esmaspäeva, 8. septembri õhtul oli seltsi juhatuse koosolek, järgnes kohtumine taidlejatega.
Juhatuse liige Ulvi Rand kommenteeris, et kokkusaamine oli sõbralik: „On väga hea, kui kogukond end aktiveerib. Need asjad ja töökorraldus, mis olid me seltsis kümme aastat tagasi, on mõneti oma aja ära elanud, tuleks teha muudatusi. Kuna seltsi juhatus allub üldkoosolekule, siis meile on antud volitused rahvamaja haldamiseks. Arutasime peamiselt 2015. aasta eelarvet, see on meie prioriteet. Üldkoosolekut ei ole esialgu plaanis kokku kutsuda.“
Reedeõhtuse koosoleku kohta lausus ta, et kõik juhatuse liikmed sinna kutset ei saanud.
Tiiu Aasa: „Esmaspäeval räägiti võimalikust struktuurimuudatusest, töökoormus on suur, rahvamajja on vaja inimest juurde. Maja haldamise kohta öeldi, et sellest ja  struktuurimuudatustest räägiti mõne aasta eest vallavalitsusele, kuid midagi ei muudetud. Me algatusgrupi kiri on saadetud abivallavanem Aare Etsile ja Tormise-seltsi juhatusele, ootame vallavalitsuse seisukohta Kuusalu kultuuripoliitikast.“