Kampaania võib tuua Raasiku valda fiktiivseid sissekirjutusi

1251

Kampaaniaperioodil kirjutatakse end ajutiselt sisse Raasiku valla suvilatesse, sõprade ja sugulaste juurde.

Raasiku kodanikukampaania on jõudnud mitmel korral üle-eestilisse meediasse. Viimati tundis kampaania vastu huvi ETV „Pealtnägija”, kes avaldas oma Facebooki-lehel ja ERRi portaalis loo „Paavo Pettai teeb Raasiku valda elanike meelitamiseks vastuolulist reklaami”. Vallavanem Raivo Uukkivi lausus, et loo pealkiri on vale, kuna OÜ Midfield, kellega on sõlmitud  leping, järgib täpselt oma pakkumises tehtud plaani, milles pole vastuolu hea tava ega seadusega.
Vallavalitsus annab Raasiku valla Facebooki-lehel postitustega sageli infot, kuidas kampaania kulgeb. Postitused saavad arvukalt kommentaare. Elatakse rahvaarvu suurenemisele kaasa, kuid on ka neid, kes näevad kampaanias JOKK-skeemi võimendamist ja sissekirjutuse pealesurumist.
Ühes postituses annab vallavanem registritoimingutega seotud infot ning kirjutab: „Registreerige end koduvalda aasta lõpu seisuga ja vajadusel Tallinna tagasi järgmise aasta alguses. Tegelikult polekski selles ju midagi imelikku ja häbenemisväärset, sest elades siin, võikski ju läbi maksuraha panustada oma elukeskkonna arengu hüvanguks.”
See lause tekitas valla Facebooki-lehel vastukaja, kommenteeriti, et sellega propageerib vallavanem fiktiivseid sissekirjutus. Postituse kommentaaridesse kirjutatasid Facebooki-kasutajad, et on piinlik, kuidas elanike arvu kokkusaamiseks vahendeid ei valita. Üks kommentaator soovitas leida vallas tühja maja, kuhu tuua kodutute varjupaigast uusi kodanikke. On ka kommenteeritud, et kodanike meelitamine on ebaeetiline ning Raasiku vald püüab püsima jääda JOKK-skeemiga. Ähvardatud on end Raasiku vallast välja kirjutada.
Vallavanem on seisukohal, et koduvalda registreerimise kutse pole piinlik ning reaalsest olukorrast rääkimine aitab maha võtta hirme ja vähendada teadmatust.
Oma sõpru, sugulasi ja tuttavaid on valla säilimise nimel enda juurde sisse kirjutama kutsunud mitmed Raasiku valla kodanikud, ka volikogu esimees Ants Kivimäe ning Pikavere külaaktivist Alice Suurkuusk.Mõlemad ütlesid, et seda võimalust on juba ka kasutatud.

Vallavanem: kedagi ei saa sundida
Vallavanem lausus, et on küsitud, mis saab, kui tuttavale hakkab uus kodu meeldima ja ta tahab sinna jäädagi ja tekib olukord, kus omanik ei saa üürnikust enam lahti. Vallavanema sõnul on need olukorrad tekkinud siis, kui inimesed on reaalselt üürinud maja või korteri ja asunud sinna üürilepingu alusel: „Nad ei pruugi olla registrikohaselt sellesse eluruumi registreeritud. Meie näite puhul piisab üürniku välja saamiseks eluruumi omaniku avaldusest ja registripidaja teeb kande, millega üürnik pinnalt välja registreeritakse. Tuleb vaid arvestada, et ruumi omaniku õigustatud nõudmise alusel tehtav väljakirjutamise menetlus kestab 30 päeva. Üürnik jääb niisuguses olukorras Raasiku valla kodanikuks rahvastikuregistri alusel, kuid aadressita ehk teisisõnu valla täpsusega. Seega alusetu on hirm, et valla abistamine võib tekitada endale sekeldusi.”
Raivo Uukkivi lausus, et tõepoolest võib väita, et fiktiivsete sissekirjutuste soosimine võiks olla teatud juhtudel ebaeetiline, kuid kindlasti mitte Raasiku kodanikukampaanias: „Samas saab registreeringuid teha vastavalt kehtivale korrale. Kui eluruumi omanik on nõus oma eluruumi kedagi registreerima ja see on kooskõlas kõikide regulatsioonidega, ei saa keegi väita, et tegu on fiktiivse registreerimisega. Vald ei soosi mitte fiktiivset sissekirjutust, vaid vallakodanike initsiatiivi valla iseseisvust kaitsta ja hoiduda  Toompeal langetatud rumalatest sundliitmise jõuvõtetest, mis ei arvesta kogukonna seisukohti ja soove.”
Ta lisas, et kui 5000 kodanikku on kokku saadud vastavalt kehtivatele regulatsioonidele, ei saa keegi, ka valitsus, väita, et tegu on pettusega.
Soovitusele tuua ajutiselt valda kodutuid, vastas vallavanem, et sellist võtet tuleb vältida ning seda pole kunagi kaalutud: „Teravik on suunatud sellele, et valla territooriumil elavad inimesed oma kodu siia registreeriksid.”
Vallavalitsuselt on uuritud, kuidas peaks üürnik käituma, kui sooviks end sisse kirjutada, aga omanik ei luba. Sel juhul pole vallavanema sõnul midagi parata, eluruumi omaniku luba on tingimata vajalik.
Raivo Uukkivi ütles, et ei väsi kordamast – kampaania on peamiselt vallas elavate, kuid mittekodanike leidmiseks ja vallakodanikuks kutsumiseks: „Hea, et kodanikualgatuslikult ja oma valla kaitseks on alustatud sugulaste ja sõprade valda registreerimist. Mina pean seda otseseks vastuseks riigi plaanile sundliita Raasiku Anijaga, seega toetan kodanikualgatust ja kutsun teisigi seda tegema. Kõik on vaatenurga küsimus.”
Ta toetab ka varianti kutsuda kodanikeks neid, kes on tasuta ühistranspordi pärast end Tallinnasse registreerinud, vähemalt aastavahetuseks valda tagasi: „Kumb on eetilisem – meelitada teiste valdade maksumaksjaid tasuta transpordiga või kutsuda tasuta transpordi kasutajaid registreerima end loenduspäevaks valda, kus elatakse. Viimases variandis pole kübetki fiktiivsust ega ebaeetilisust. Samuti pole midagi fiktiivset kirjutada end valda, kus töökoha tõttu juba niigi elatakse.”