KAIE UN­TE­RA te­gi Tal­lin­na kon­kur­si pa­ri­ma saia­ke­se

840
KAIE UN­TE­RA ja plaa­di­täis pea­lin­na pa­ri­maid saia­ke­si.

Tal­lin­na kesk­lin­na va­lit­sus kor­ral­das pea­lin­na­le ise­loo­mu­li­ku pa­ga­ri­too­te leid­mi­seks kon­kur­si „Tal­lin­na saia­ke“. 17 too­te seast va­li­ti pa­ri­maks ehk 2. ko­ha vää­ri­li­seks – „Tal­lin­na Keerd“, mil­le mõt­le­sid väl­ja ja val­mis­tas Pa­ga­ri Tä­na­va OÜs töö­tav Kaie Un­te­ra Keh­rast koos kol­lee­gi, et­te­võt­te ühe oma­ni­ku Eve Kan­gu­ri­ga. Esi­koh­ta väl­ja ei an­tud.

„Leid­si­me kon­kur­si­tea­te Fa­ce­boo­kist. Ae­ga oli vä­he, mõt­le­si­me, et täh­tis on osa­võtt, mit­te võit, peaees­märk oli et­te­võ­tet rek­laa­mi­da. Koos mõt­le­si­me ret­sep­ti väl­ja, kat­se­ta­da jõud­si­me vaid paar kor­da,“ rää­kis Kaie Un­te­ra.

„Tal­lin­na Kee­ru“ põ­hi­kom­po­nen­did on pär­mi­tai­nas ja ko­hu­piim: „Tai­nas on kee­ru­ta­tud ja pan­dud kaps­lis­se. Sees on oht­ralt võid, see teeb saia­ke­se õhu­li­seks. Meie saia­des on­gi pal­ju võid, aga pa­rem üks pa­tu­ne kook kui kaks kui­va saia.“

Võit­jad pi­did 15. mail Tal­lin­na päe­vaks val­mis­ta­ma lin­na tel­li­mu­sel rah­va­le ja­ga­mi­seks vä­he­malt 1500 saia­kest. Nii suur ko­gus pol­nud era­kord­ne – pea­lin­na las­teaiad on Pa­ga­ri Tä­na­va OÜlt tel­li­nud kor­ra­ga ka 3000 saia­kest.

Pea­lin­na kon­kur­si pa­ri­ma saia ja­ga­mist näi­da­ti TV3 uu­dis­tes, kus kesk­lin­na va­nem Vla­di­mir Svet kii­tis sel­le kon­kur­si­le esi­ta­tu­test kõi­ge vää­ri­ka­maks, maits­va­maks, hu­vi­ta­va­maks ja mu­ga­valt söö­da­vaks.

Eelmine artikkelLok­sa uus Kon­sum avas uk­sed
Järgmine artikkelJK Kuu­sa­lu Ka­lev va­jaks aren­guks kunst­mu­ru­ga jalg­pal­li­väl­ja­kut