Ka­ha­la Jää­kal käis li­gi 600 ini­mest

112

Pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de üt­les, et ha­ju­ta­mis­tak­ti­ka töö­tas Ka­ha­la Jää­kal ilu­sas­ti ja ehk­ki päe­va jook­sul käis jär­ve­jääl li­gi 600 ini­mest, suu­re­maid inim­rüh­mi ei tek­ki­nud. Jää­kas al­gas möö­du­nud lau­päe­val ka­la­püü­gi­võist­lu­se­ga, osa­le­nuid oli 27. Suu­ri­ma ka­la, 13,5 sen­ti­meet­ri pik­ku­se ah­ve­na püü­dis las­te ar­ves­tu­ses San­der Ruus. Nais­test või­tis Vii­vi Liias 15,5sen­ti­meet­ri­se sär­je­ga, mees­test Vel­jo Sa­lu­puu, kel­le püü­tud ah­ven oli 22,2 sen­ti­meet­rit. Ise­teh­tud tõu­ke­kel­ku­de võist­lu­se võit­jaks kuu­lu­ta­ti Alis­sa-Mi­rell Rein­velt, kel­le roo­sal Jä­ne­se Tõuk­sil olid ka top­si­hoid­ja ja te­le­fo­ni­hoi­dik. Ta­li­sup­lu­se klu­bi Til­gu Hül­ged esin­da­ja ju­hen­da­mi­sel käi­sid jääau­gus sup­le­mas ja sau­nas end soo­jen­da­mas 29 ini­mest. Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se noo­red koos Els­beth Lin­gi­ga kor­ral­da­sid las­te­le män­ge ja võist­lu­si. Lap­sed sõit­sid jää­ka­ru­sel­li­ga, ava­tud olid liu­vä­li ja ho­ki­väl­jak. Jää­ka fo­to­võist­lu­se või­tis San­der Pukk pil­di­ga „Ini­me­si on ka­he­su­gu­seid“, kus jär­ve­jääl sei­sa­vad kõr­vu­ti pak­sus kom­bi­ne­soo­nis ning hom­mi­ku­mant­li ja plä­tu­de­ga laps.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la pe­su­ma­ja avab ap­ril­lis uk­sed
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list