Raa­si­ku val­las uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list

531
KRISTIINA LÕBUS.

15. veeb­rua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­na Kris­tii­na Lõ­bus (pil­dil), kes va­li­ti 15 kan­di­daa­di seast. Ta on pä­rit Mul­gi­maalt, lõ­pe­ta­nud Pai­ku­se po­lit­sei- ja pii­ri­val­ve­kol­ledži ning oman­da­nud si­se­kait­sea­ka­dee­mias ra­ken­dus­kõrg­ha­ri­du­se. On töö­ta­nud 11 aas­tat eri­ne­va­tel ame­ti­koh­ta­del po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­tis, viis aas­tat oli Lää­ne-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­nas piir­kon­na­po­lit­sei­nik, vii­ma­ti po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti tea­bea­na­lüü­si ta­li­tu­se spet­sia­list. Ne­li aas­tat ta­ga­si ko­lis Kris­tii­na Lõ­bus pe­re­ga Aru­kül­la. Jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on tööl poo­le ko­ha­ga, ta on val­la­va­lit­su­ses ka­hel päe­val nä­da­las.

Eelmine artikkelKa­ha­la Jää­kal käis li­gi 600 ini­mest
Järgmine artikkelSõnumitoojas 25. veebruaril