Spordiuudised

304
HC Kehra käsipallimeeskonna mängija JANAR MÄGI (sinises särgis). Foto HELIN POTTER/Eesti Käsipalliliit

Kä­si­pal­li­mees­kond HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kao­tas Bal­ti lii­ga tur­nii­ril Lee­dus mõ­le­mad mat­šid. Lau­päe­val jää­di al­la Lee­du meist­ri­le Klai­pe­da Dra­gu­na­se­le 26:32 ja pü­ha­päe­val Kau­na­se Gra­ni­tas-Ka­ry­si­le 24:26. Keh­ra­las­te pa­re­mad skoo­ri­jad olid ava­män­gus Ind­rek Nor­mak ka­hek­sa, tei­ses män­gus Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa ja Da­vid Mam­po­ria kuue ta­ba­mu­se­ga.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­koo­li võist­kond tu­li Rak­ve­res toi­mu­nud koo­lis­por­di­lii­du tea­te­jook­su­de võist­lus­tel kol­man­da­le ko­ha­le. Kol­man­da ko­ha said ka 5. klas­si­de õpi­la­sed pen­del­tea­te­jook­sus ja murd­maa­tea­te­jook­sus.

Ani­ja val­la rah­va­jook­sul Keh­ras oli li­gi sa­da osa­le­jat. 6,7 km dis­tant­si või­tis Alek­san­der Ku­le­šov ja Triin Pe­ter­son, kok­ku fi­ni­šee­ris 39 jook­su­sõp­ra. Käi­mis­ra­ja lä­bis 30 ini­mest ja sa­ma pal­ju osa­le­jaid oli las­te­jook­su­des.

Eelmine artikkelKa­ber­la tu­le­tõr­je­ma­hu­tit hak­kab pai­gal­da­ma AS Ter­rat
Järgmine artikkelAru­kü­la staa­dio­nil joos­ti lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te toe­tu­seks