Vi­lan­dert soo­vib Aru­kü­la lii­ni kär­pi­da

409

OÜ Vi­lan­dert, kel­le mars­ruut­tak­sod sõi­da­vad Aru­kü­la ja Tal­lin­na va­he­li­sel lii­nil, an­dis Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et alus­tab 25. mail taas sõit­ja­te ve­du. Ala­tes 27. märt­sist Vi­lan­der­ti bus­sid erio­lu­kor­ra tõt­tu ei sõit­nud. Raa­si­ku val­la­va­ne­ma And­re Se­pa sõ­nul an­dis et­te­võ­te tea­da, et lau­päe­val ja pü­ha­päe­val enam lii­ne käi­ma ei pa­ne: „val­la­va­lit­su­se­le saadeti sõi­dup­laa­n koos­kõ­las­tamiseks. Pa­ra­ku on te­gu kom­merts­lii­ni­ga, me ei saa se­da mõ­ju­ta­da. Lii­nist on ol­nud Aru­kü­la ini­mes­te­le suur abi, ka­het­sus­väär­ne, et see ei ta­su et­te­võt­tel ära.“