Loksal vahetub soojatootja

881

Loksa linnavolikogu andis 9 poolthäälega kooskõlastuse soojamajanduse halduslepingu üleandmiseks ASilt Eraküte OÜle Avoterm. Haldusleping sõlmiti ASiga Eraküte 29. detsembril 2005 ning kehtib 31. detsembrini 2010. OÜ Avoterm teatas Loksa linnavalitsusele 12. märtsil, et on jõudnud Eraküttega kokkuleppele Loksa soojavarustussüsteemi ülevõtmises. OÜ on huvitatud kaugküttesüsteemide ostust, et kaasajastada katlamaja seadmeid ja soojatrasse, hinnanguliselt kuluks investeeringuteks 10 miljonit krooni. OÜ Avoterm peakontor asub Karksi-Nuias. Ettevõte toodab sooja rohkem kui 48 piirkonnas Eestis. Volikogu volitas linnavalitsust Avotermiga läbi rääkima halduslepingu ülevõtmisest ja tingimuste muutmisest või linnavara võõrandamisest.