Jalg­pal­lik­lu­bid jät­sid pool hooae­ga sel­ja­ta­ha

89

MIH­KEL KUU­SE

Ida-Har­ju jalg­pal­lik­lu­bid on lä­bi­nud hooa­ja esi­me­se poo­le. Raa­si­ku FC Jo­ker asub 2. lii­ga lõu­na-lää­ne piir­kon­nas 14 voo­ru­ga ko­gu­tud 23 punk­ti­ga 7. ko­hal. Nel­jas koht on vaid 3 punk­ti kau­gu­sel. Mees­kon­na suu­rim vä­ra­va­kütt on Ran­do Rand­jõe ka­hek­sa ta­ba­mu­se­ga.
3. lii­ga ida­piir­kon­nas män­giv Ani­ja JK on 11 voo­ru­ga ko­gu­nud 9 punk­ti, mis an­nab 11 võist­kon­na kon­ku­rent­sis 9. ko­ha. Mees­kon­na pa­rim vä­ra­va­löö­ja on viie ta­ba­mu­se­ga Siim Ur­va.

4. lii­ga põh­ja-ida piir­kon­nas pal­liv JK Kuu­sa­lu Ka­lev sai 10 män­gu­ga 11 punk­ti. Sel­le­ga ta­ga­ti 4. koht ning pääs hooa­ja tei­ses poo­les toi­mu­va­te­le 4. lii­ga B tu­ge­vusg­ru­pi män­gu­de­le. Lau­ri Si­gur on löö­nud viis vä­ra­vat.

Juu­li lõ­pus Keh­ras pee­tud Soh­vik Cu­pi esi­ko­ha­män­gus alis­tas Ret­ro Com­pa­ny Põr­gu­põh­ja, võit­ja ot­sus­tas pe­nal­ti­see­ria. Alag­ru­pi­tur­nii­ril oli pa­rem eel­mi­se aas­ta võit­ja Põr­gu­põh­ja. Pool­fi­naa­li­des sai Põr­gu­põh­ja ja­gu Ka­le­vi al­la 17 aas­tas­te jalg­pal­lu­ri­te võist­kon­nast tä­nu 11 meet­ri ka­ris­tus­löö­gi­le 3:2. Ret­ro Com­pa­ny ja Des­pe­ra­do OÜ heit­lu­ses ot­sus­tas fi­naa­li­pää­su pe­nal­ti­see­ria. 3. ko­ha män­gus alis­tas Des­pe­ra­do Ka­le­vi 3:1. Tur­nii­ri edu­kaim vä­ra­va­löö­ja oli viie ta­ba­mu­se­ga Da­vid Mam­po­ria Des­pe­ra­dost.

Eelmine artikkelRaa­si­ku­le haka­tak­se ra­ja­ma suu­rt ela­mu­piir­kon­da
Järgmine artikkelMAR­JE VIIR­MANN päl­vis ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri tiit­li