Jätkub arutelu Kurgla krossiraja asjus

2008

Külaelanikud ootavad selgitusi, kuidas krossisõitjad kavatsevad tagada raja kasutamise korra.

Sõnumitoojas ilmus 17. novembril artikkel „Kurgla krossiraja müra häirib talu­omanikku“, kus Antla talu peremees Vladimir Nikitin kurtis lähedal asuva krossiraja müra üle. Loos andis selgitusi ka raja looja Are Kaurit ning ära oli toodud Raasiku vallavolikogu põhimõtteline seisukoht, et raja all olev riigimaa tuleks taotleda munitsipaal­omandisse, muuta detailplaneeringut ja saada võimalus ehitada sinna näiteks aed.

„Kui rada omaalgatuslikult kasutatakse, on minu meelest põhjendamatu vabandus, et aeda ei saa ehitada enne, kui maa on saadud valla valdusesse,“ sõnas seepeale Heiko Vainsalu, kes saatis samuti krossiraja tuleviku kohta Raasiku vallavolikogule päringu, kuna hakkas pool aastat tagasi ehitama maja väikese metsatuka taha, rajast paar-kolmsada meetrit eemale.

Heiko Vainsalu ütles, et sügisese võistluse ajal oli tema õuele kostev krossilärm suur, kuid noorte sporditegemise vastu ei ole tal midagi: „Küsimus on selles, kuidas asjast huvitatud suudavad rajal distsipliini tagada. Ootame nende ettepanekuid. Õige oleks, et rajal käiksid kokkulepitud aegadel harjutamas tõesti noored, mitte huligaanid oma võimsa tehnikaga. Minu soovitus vallavalitsusele on, et hea oleks planeerida seda koos küla toetusega, mitte vaatamata vastuseisule.“

Kurgla külavanem Veiko Volar lausus, et kui 18. novembril oli Raasiku valla külavanemate koosolek, lubas vallavanem Andre Sepp korraldada arutelu Kurgla küla­elanikega enne volikogu istungit. 16. detsembril kutsuti Kurgla külaaktiivi kuus liiget koosolekule, kuid otsus muuta maa detailplaneeringut oli juba tehtud volikogu 14. detsembri istungil.

„See oli valla poolt natuke inetu. Olin kaks nädalat tagasi palunud, et nii olulist otsust ei võetaks vastu külaelanike seisukohti kuulamata. Praegu on keskendutud peamiselt sellele, et maa saaks valla omaks. Talupojamõistus ütleb, ilmselt selleks on vaja nii kiiresti läbi suruda, et juriidiliselt ei oleks tegu isetegevusega. Koosolekul väitis vallavanem, et maavalitsus on andnud loa maatüki kasutuseks, maa-ameti vastusest tuli aga välja, et tegelikult mitte.“

Veiko Volar ütles, et sooviks vallavalitsuse ja külakogukonna vahel paremat sidet ning kinnitas, et ka tema ei ole noortespordi vastu: „Paraku olen rajal sõitmas näinud kordades rohkem täiskasvanuid ja seda täiesti koordineerimatult, suvalistel aegadel. Ootame, et nagu kokku lepitud, selgitaks Are Kaurit jaanuari teiseks pooleks, kuidas ta kavatseb garanteerida krossirajal korra. Midagi muud külarahvas ei taha.“