Tervitus kõikidele harjumaalastele

2295

ylle
ÜLLE RAJASALU, Harju maavanem

28. detsembril saab mul täis aasta Harju maavanemana. Ametis oldud aja jooksul olen püüdnud jõuda kõikidesse Harjumaa kohalikesse omavalitsustesse, et saada ülevaade meie maakonnast.

Minu otsus asuda aasta tagasi Harju maavanema kohale sündis veendumusest, et see võimaldab Harjumaa inimeste probleemide lahendamisel abiks olla.
Minu peamiseks põhimõtteks maavanemana on koostöö, koostöö ja veelkord koostöö. Olgu see siis kohalike omavalitsustega, kodanikeühendustega, või inimeste ja organisatsioonidega kõikvõimalikelt elualadelt. Maavanemana on minu ülesanne hoida ennast kursis erinevate valdkondade küsimustega. Ei ole olemas suuremaid ega väiksemaid probleeme – lahendamist vajavad kõik.

Minu soov on olla inimeste lähedal ning nende jaoks olemas.

Maavanema peamisteks tööülesanneteks on järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste õigusaktide üle ning maakonna tasakaalustatud areng. Minu prioriteediks on haridus- ja sotsiaalvaldkond, sest laste heaolu on minu jaoks väga oluline. Iga laps, kasvagu ta siis oma vanematega või asendusperes, on väärt õnnelikku ja turvalist lapsepõlve ning temast hoolivaid täiskasvanuid.

Minu kogemus avalikus sektoris on andnud tugeva põhja ja head teadmised kohalike omavalitsuste temaatikast. Teemaplaneeringute osas soovin, et maavanemal oleks suurem kaalutlusotsustusõigus. See on ülioluline tiheda asustusega piirkondades, kus tihti ei võeta arvesse sealsete elanike vajadusi. Ei saa lubada planeeringuid, kus rajatakse vaid elamuid, kuid puuduvad vabaaja veetmisvõimalused. Avalik huvi peab olema tagatud, et ei kannataks olemasolev elanikkond.

Meie maakonna üldplaneering on 10 a vana. See nõuab ülevaatamist ning uuendamist. Oleme alustanud eri valdkondade teemaplaneeringute väljatöötamist. Tänavu kehtestati maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering, mis käsitleb kõiki valdu, asulaid, tõmbekeskusi jne. Hetkel käib töö kergliiklusteede teemaplaneeringuga, mis on oluline, kuna hõlmab kogu Harju maakonda, ühendades omavahel tõmbekeskusi.

Olen käinud maakonna kultuuriüritustel ning tunnen rõõmu, et meie maakonnas leidub tublisid inimesi, kes veavad ettevõtmisi kogu hingega ning kaasavad tervet kogukonda. Nendel naistel ja meestel on sära silmis. Ja kui silmad säravad, siis on kindel, et teed oma tööd hästi. See kannab headust ja positiivsust edasi ka teistele.

Kutsusime ellu Vanavanemate Päeva, mis loodetavasti saab traditsiooniks. On tähtis mäletada ja mälestada oma vanavanemaid, sest ilma nendeta ei oleks meid. Rääkimata tarkusest, mida neil edasi on anda. Vanavanematel on olnud läbi aegade roll kasvatada mitte ainult ühte generatsiooni, vaid vähemalt kahte. Püüame leida nende jaoks aega ja mitte ainult ühel päeval aastas.

Olulisim siin maailmas on inimene. Püüame leida aega, et olla koos.

Kallid harjumaalased, rõõmsat meelt ja õnnelikku uut aastat!

Eelmine artikkelHäid pühi ja head aasta lõppu!
Järgmine artikkelSwedbank sulgeb 1. aprillist Loksa kontori